Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Dette må du ut med for ei tomt i Dalane

Dette må du ut med for ei tomt i Dalane

LEIDLANDSHAGEN: Den dyraste tomta i Leidlandshagen er selt for 1,2 millionar kroner. FOTO: Erling Svensen

Går du med byggjeplanar og treng ein jordflekk å setja huset ditt på? I Dalane får du einebustadtomter frå 50.000 kroner til godt over millionen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.03.2014 kl 09:49

Nokon byggjefelt er nye. Andre tomter har lege klar i årevis, i påvente av at nokon skal få lyst til å byggja og bu akkurat der. Det siste er tilfellet med kommunale tomter både på Ualand og Helleland. Lund kommune har to ledige tomter i det gamle feltet på Ualand, til 50.000 kroner per stykk. Vil du heller bu på Helleland, treng du bare bla opp 25.000 kroner ekstra. Dei to gjenverande tomtene i Folhammaren, det kommunale feltet som blei anlagt med åtte tomter tilbake i 1992, kostar 75.000 kroner per stykk.

Også nyleg opparbeidde tomter på Ualand er tilgjengelege for ein rimeleg penge. Lund kommune skal ikkje ha meir enn litt over 200.000 kroner for dei 21 tomtene i det nye feltet.

I andre enden av prisskalaen finn me store utsiktstomter som Hellvik Hus AS har for sal på Leidland, og Larsen & Bjørkeland AS sine byggeklare tomter i Hestnesmarka, som er første delfeltet av den planlagde store utbygginga på Hestneshalvøya. Også på Vikeså finst det relativt dyre tomter, men utanfor Eigersund får du som regel meir boltreplass om du er villig til å punga ut litt ekstra. I nye utbyggingsområde i Eigersund er forholdet mellom pris og størrelse mindre tydeleg.

Oversikta Dalane Tidende har laga, speglar mangfaldet i utvalet av tilgjengelege tomter i Dalane. Men lista er ikkje utfyllande og prisane ikkje nødvendigvis samanliknbare.

Hestnesmarka
Utbyggjar: Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS
Størrelse: Frå cirka 400 til 550 kvadratmeter
Pris: Cirka 850.000 til 1,2 millionar kroner
Sju av 30 tomter er selde.

Sledeveien, Helleland - éi tomt, del av Skjerpefeltet
Utbyggjar: Eigersund kommune
Størrelse: Cirka 500 kvadratmeter
Pris: 121.143 kroner

Folhammaren, Helleland - to gjenverande av opphavleg åtte tomter
Utbyggjar: Eigersund kommune
Størrelse: 614 og 878 kvadratmeter
Pris: 75.000 kroner

Hellvik sentrum - mellom Hellviksveien og Ingolf Hellands vei
Utbyggjar: Block Watne AS
Størrelse: 530-998 kvadratmeter
Pris: 748.000 til 1.248.000 kroner
Tre av ti tomter er selde.
Inkludert prosjekterte bustader omfattar feltet totalt av 25 bueiningar.

Øyno
Utbyggjar: Sokndal kommune
Størrelse: 600-1.100 kvadratmeter
Pris: 400.000-600.000 kroner
15 tomter er selde, 13 er tilgjengelege. To av dei 13 er ungdomstomter med 20 prosent rabatt.

Leidlandshagen, Eigerøy
Utbyggjar: Hellvik Hus AS
Størrelse: 520-830 kvadratmeter
Pris: 890.000-1.090.000 kroner
Fem av 17 tomter er selde. Den største, på 950 kvadratmeter, blei selt for 1,2 millionar kroner

Kongshaugen, Myklebust på Eigerøy
Utbyggjar: Bertelsen & Garpestad AS
Størrelse: Frå 445 til 750 kvadratmeter
Pris: 675.000-790.000 kroner
Tomtene har ikkje byggeklausul. 12 av 18 er selde.

Ualand, Lund - nytt bustadfelt
Utbyggjar: Lund kommune
Størrelse: Frå 602 til 968 kvadratmeter
Pris: Frå 202.498 til 220.403 kroner
Av totalt 21 tomter er 15 klar; seks er foreløpig ikkje opparbeidde.

Ualand, Lund - to tomter i gammalt felt
Utbyggjar: Lund kommune
Størrelse: 723 og 826 kvadratmeter
Pris: 50.000 kroner

Røyslandsdalen, Bjerkreim
Utbyggjar: Bjerkreim kommune
Størrelse: Frå 781 til 1.114 kvadratmeter
Pris: Frå 525.000 til 875.000 kroner
Seks av totalt 16 tomter i utbyggingstrinn II er ledige.

Vikesdalslia III, Vikeså
Utbyggjar: Bjerkreim Trelast AS
Størrelse: Cirka 600-800 kvadratmeter
Pris: Cirka 600.000 til 1,0 million
14 einebustadtomter i eit felt som også omfattar bueiningar i rekke. Blir lagt ut for sal i løpet av våren.

Buberget, Vikeså
Utbyggjar: Bjerkreim Trelast AS
Størrelse: 1.224 kvadratmeter
Pris: 1,2 millionar kroner
Éi gjenverande tomt i felt med åtte tomter.

Hestneshalvøya
Eigersund kommune reknar med at dei første kommunale tomtene i det store utbyggingsområdet vil vera tilgjengelege for sal i første del av 2015. Tomtene skal seljast til ein kalkulert fastpris som skal dekkja utgiftene til opparbeiding og infrastruktur. I tillegg skal kommunen ha ein gevinst på 65 millionar kroner på sal av arealet. Prosjektleiar Åshild Bakken anslår at einebustadtomtene vil liggja på mellom 800.000 og 1 million kroner.

Se bildet større

ØYNO: Sokndal kommune sel tomtene i Øyno for mellom 400.000 og 600.000 kroner. FOTO: Gro Eia Østby

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!