Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Millionsluk i båthavn

Millionsluk i båthavn

BLIKK: Båthuset er i så dårlig forfatning at det nærmest henger sammen på grunn av bølgeblikkplatene.

Tilstanden på båthavna i Lervige er elendig, ifølge en tilstandsrapport. Det vil koste over 8 millioner kroner å sette den i stand.

Tekst:

Publisert:

Eigersund kommune eier småbåthavna i Lervige som ble anlagt i 1940. Den var i årevis ei populær havn for å leie båtplass. Men da kommunen skrudde opp leieprisen til 7.200 kroner i året for en uteplass, forsvant de fleste båtene ut under brua. Siden har kommunen gjort diverse forsøk på å fylle opp igjen båthavna, uten at det har vært noen suksess.

Knapt vedlikehold

Nå tyder mye på at båthavna tømmes for godt. En tilstandsrapport forteller at anlegget er i svært dårlig forfatning og at det kan bli veldig dyrt å reparere anlegget. Hele bryggeanlegget og båthuset bærer preg av manglende vedlikehold gjennom mange år, ifølge rapporten.

Det er takstmann og byggmester Eivind Løyning som har utarbeidet tilstandsrapporten på oppdrag fra Eigersund kommunes seksjon for bygg- og eiendomsforvaltning.

Pill råttent

Tilstandsrapporten baserer seg på en befaring foretatt i mai i fjor. Da ble hele anlegget grundig gjennomgått av takstmannen. Konklusjonen i etterkant er at det meste av konstruksjoner i havna er i dårlig forfatning. Spesielt skal båthuset være dårlig. Her leier Eigersund kommune ut båtplasser til en pris av 18.000 kroner per år, eventuelt 1.500 i måneden, ifølge nettsida til kommunen.

Dette skriver takstmannen om bygget: Alder på materialer, kombinert med slitasje fra flom og is, har ført til at konstruksjonen er i meget dårlig stand. Pæler og bjelker har betydelige råteskader slik at innfesting og sammenføyninger flere steder ikke fungerer. Det har også oppstått betydelige skjevheter, ifølge rapporten.

Henger sammen av bølgeblikk

- Bygget henger nesten utelukkende sammen på grunn av bølgeblikkplatene på tak og vegger, ifølge Terje Tønnessen, avdelingsingeniør i seksjon bygg og eiendomsforvaltning.

I år har kommunen valgt å tilby båtplasser til månedsleie. De som leier plass, kan ligge den tida de ønsker, men slik det ser ut nå, vil ventelig Lervige måtte tømmes for båter innen utgangen av året, eller før.

Ei av bryggene i Lervige er så dårlig at den kan falle sammen når som helst. Denne er stengt og blir trolig revet i løpet av kort tid. Også brygga som ligger like under kvinnemonumentet, er i så dårlig forfatning at den kan falle sammen. Heller ikke denne er i bruk på grunn av manglende vedlikehold og råteskader.

Skader på alle brygger

Den brygga som ligger langs elvebredden mot Eikunda, har også råteskader. Her må fundamenter og innfesting sjekkes, ifølge takstmannen. Han mener at hovedbrygga mot Eikunda kan utbedres og beholdes.

Bygg- og eiendomsforvaltningen har utarbeidet en kalkyle som viser hva som kan eller bør gjøres. Av denne går det fram at det vil koste cirka 700.000 kroner å rive båthuset. Det vil koste over 6 millioner kroner å bygge nytt båthus og ny brygge langs huset.

Nådde ikke budsjettdebatten

Om anlegget skal repareres, blir kanskje en sak for politikerne i forbindelse med budsjettet for neste år. Forholdene ble spilt inn til rådmannen i forkant av behandlingen av årets budsjett. Rådmannen lot imidlertid båthavna seile sin egen sjø og tok ikke innspillet med videre i budsjettet. Det ble aldri lagt fram som noe alternativ for politikerne å vurdere i budsjettet i den omgangen. Nå må Eigersund kommune bruke penger på Lervige, men det blir enten til sanering eller en omfattende og kostbar rehabilitering.

Se bildet større

STENGT: Den smale brygga er stengt med ei kjettinglenke på grunn av forfatningen.

Se bildet større

PILL RÅTTEN: Den lille brygga ved brua er i så dårlig forfatning at den kan falle sammen ved bruk.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!