Stevner kommunen for retten

Huseieren og Eigersund kommune kan komme til å måtte møtes i retten. Eieren ville ikke imøtekomme kommunens gebyrer for det de mente var ulovlig arbeid. Fylkesmannen har omgjort et kommunalt vedtak. Nå saksøker huseieren kommunen med krav om erstatning. FOTO: Egil Mong

En huseier i Hammers gate har reist erstatningskrav mot Eigersund kommune.

Tekst:

Publisert:

dalane-tidende.no
Dalane Tidende

Eieren av Hammers gate 18 går til sak mot kommunen etter at huseieren har fått Fylkesmannens medhold i en klagesak.

I mars 2013 ble Eigersund kommune oppmerksom på at det pågikk byggearbeid på boligen i Hammers gate 18. Huseieren ble tilskrevet med beskjed om å stanse arbeidet med fasadeendringer og bruksendring av kjelleren. Det ble også varslet at det kunne komme på tale med overtredelsesgebyr for det som ble ansett som ulovlig arbeid. Saken ble behandlet i både byggesaksavdelingen og så i planteknisk utvalg. Huseieren ble ilagt et gebyr på totalt 100.000 kroner for det som ble ansett som å være ulovlig arbeid og ulovlig bruk av bygget. Saken ble påklaget av huseieren. Planteknisk utvalg endret ikke på sitt tidligere vedtak og rutinemessig ble saken sendt til Fylkesmannen for avgjørelse. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak da det forelå saksbehandlingsfeil.

På vegne av huseieren har nå advokat Svein Erling Jensen tatt ut stevning mot Eigersund kommune. Kommunen kreves for 84.000 kroner i tapte leieinntekter og i utgifter til advokat. Kommunens advokat, Kjell Holst Sæther, avviser kravet på vegne av Eigersund kommune. Dermed ligger det an til at partene må møtes i tingretten. Kommunens advokat hevder at det ikke er grunnlag for å kreve erstatning fra kommunen, selv om Fylkesmannen har gitt huseieren medhold i at kommunen har begått feil.

Svein Erling Jensen har på vegne av huseieren gitt kommunen frist til 10. august med å komme til et forlik. Invitasjonen er avvist av kommunes advokat.

Siste nytt i Eigersund

Bubilparkering i Årstaddalen til sommaren
ANNONSE
Meir livsstil enn jobb å vera pastor
 
Stor støypejobb på Kaupanes
Gang- og sykkelvei klar for asfalt
Tett på Jorunn Aurdal Baardsen: Har overskudd av omsorg
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE