Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Tar tidlig mobbegrep

Tar tidlig mobbegrep

STOLTE BARN: Emilie Sleveland (f.v.), Ida Elise Leidland og Maciej Jakubina er stolte av at foreldrene deres har skrevet under på mobbemanifestet og at de sammen med personalet i Raketten andelsbarnehage skal passe på at alle barna har det godt. "Hei og hopp, i Raketten er det topp!" er det nye slagordet barna har laget. Til høyre: Steinar Støle, styrer i barnehagen.

- Ansatte, foreldre og barn må være med og vi må alle lære å si ifra, mener Steinar Støle, styrer i Raketten andelsbarnehage.

Tekst:

Publisert:

Mobbing skjer også i barnehagen.

- Vi har ikke hatt mobbeepisoder i vår barnehage, men vi vet at det kan skje. Derfor må vi være forberedt, sier Støle.
Utdanningsdirektoratet la i 2012 fram en veileder til barnehagene om hvordan voksne kan skape et trygt miljø for alle barn. Etter at veilederen kom, gikk styrerne i samtlige kommunale og private barnehager i Eigersund sammen og utarbeidet en lokal handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen lå ferdig høsten 2013.

Steget videre

I Raketten andelsbarnehage har de gått enda litt videre.

- Jeg var selv med på arbeidet med den lokale handlingsplanen, men ser i ettertid at den nok ble for omfattende. Ansatte i barnehagene kjenner handlingsplanen, men jeg tror ikke den leses av foreldre. Vi fortsatte derfor arbeidet mot mobbing internt i barnehagen. Arbeidet har endt opp i et eget mobbemanifest som ble ferdig i høst, forklarer han.

Alle ansatte og foreldre til barn i Raketten andelsbarnehage har skrevet under på mobbemanifestet og en konkret, enkel og kort strategi som skal følges hvis mobbing oppdages. Manifestet henger godt synlig på veggen i fellesrommet.

Foreldre på banen

Manifestet og strategien ble utarbeidet etter kurs og temakvelder, der også foreldres medvirkning var en viktig faktor. En ekstern kursholder ble engasjert.

- Det var viktig for oss å få foreldrene på banen. De må være snare med å gi beskjed dersom de mistenker at deres barn blir mobbet, utestengt, eller er den som mobber. Samtidig må ansatte i barnehagen være tydelige overfor barna. Og barna må oppfordres og læres opp til at de må gi beskjed. Vi har nulltoleranse for mobbing, og jo tidligere alle parter kommer på banen, jo bedre er det, sier Støle.
Styreren har snakket med flere av barna i barnehagen for å høre om de vet hva mobbing er og hvordan de skal reagere.

- Barna var tydelige på at her i barnehagen skal alle ha det godt, samt at de skal gi beskjed om de ser eller opplever noe som er ugreit. Barna hadde også kommet på et nytt slagord: "Hei og hopp, i Raketten er det topp", smiler han.

Systematisk arbeid

En viktig del av mobbearbeidet i barnehagen er tanken om at man, ved hjelp av enkle hjelpemidler og en tidlig innsats, hindrer at barn tar med seg mobbeproblematikk inn i skolen.

- Når vi snakker om mobbing, er det ting som skjer over tid - er systematisk og gjentakende. At et barn går alene, trenger ikke være utestenging, men det kan være det. Derfor er det viktig at ansatte i barnehagen ser, følger med og er der barna er. Prosessen vi har vært gjennom, har gjort oss ekstra oppmerksomme på voksenrollen. Vi tenker at det er bedre at vi reagerer én gang for mye enn én gang for lite, sier han.

Støle, som har jobbet som styrer i barnehage siden 1986, vet at arbeidet mot mobbing er en kontinuerlig prosess.

- Vi må hele tida jobbe videre og få systemene "inn under huden". For at også nye foreldre skal bli kjent med barnehagens mobbeprogram, vil vi hver høst signere et nytt mobbemanifest, legger han til.

Små verdensmestere

Barnehagens ansatte synes prosessen og arbeidet med mobbeprogrammet har vært nyttig og svært viktig.

- Som styrer ser jeg at barn over tid har endret oppførsel. Bare de siste fem årene har jeg sett tydelige endringer i barns respektmønster. Små barn jager oftere enn før etter å være best, finest og flinkest. Det er en tankevekker. Jeg mener at barn må få glede seg over de små ting, som å være stolte av et par nye sokker eller en fin hårstrikk. Men jeg ser at de blant jevnaldrende noen ganger blir møtt med en "det er vel ingenting å være stolt av"-holdning. Jeg tror at her er det foreldrene som må ta tak. Barnehage og foreldre må spille på lag hvis vi alle skal ha det greit. Manifestet, som vi skrev under på, er selve symbolet på at vi har forpliktet oss til nettopp det. Vi voksne skal samarbeide slik at barna har det godt, sier han.

Mer og mer engasjerte

Arbeidet med manifestet og mobbestrategien har resultert i enda mer engasjerte ansatte.

- Vi ble stilt overfor et enkelt spørsmål; hvorfor er du her? Det er mange tidstjuver i barnehagen. Det kan være en telefon som ringer, en rapport, eller en prat med foreldre som bringer eller henter. Prosessen vi har vært gjennom, har gjort oss mer obs på dette. Resultatet er ansatte som er enda flinkere til å være aktive i barnas lek, og som er mer til stede der barna er. Å være i situasjonen og tett på barna reduserer også risikoen for mobbing, mener Støle.

I verktøykassa

Men mobbeprosjektet i Raketten andelsbarnehage har også et annet formål.

- Vi ønsker å utstyre barna med hver sin "verktøykasse" med redskaper som gjør dem bedre rustet til å takle overgangen til skolen. Da møter de større forhold, flere barn og en lavere voksentetthet. Gjennom bevisste holdninger og forebygging i barnehage ønsker vi å utstyre barna med de riktige redskapene og lære dem å gi beskjed, sier Steinar Støle.

Se bildet større

FORPLIKTET: "Alle ansatte, foreldre og barn i Andelslaget Raketten barnehage SA forplikter seg til å jobbe aktivt for å unngå at mobbing og utestenging vil forekomme i barnehagen. Oppstår det allikevel tilfeller av dette, forplikter barnehagen seg umiddelbart til å ta tak i dette og lage handlingsplan," står det på manifestet som foreldre og ansatte har signert.

Faktaboks

Hva er mobbing?

Den som blir mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre.
De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og eller fra ei gruppe.
Den som blir mobbet og trakassert opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg, det er en ubalanse i forholdet mellom barna.
Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske.
Det dreier seg med andre ord ikke om enkeltstående handlinger som inngår som en del av det å være menneske, eller om barn som en gang i mellom ikke blir med i lek. Derimot handler det om negative mønstre som foregår over tid og hvor det er ubalanse i relasjonen.
Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom erting og mobbing, men det er helt klart at erting som foregår over tid er mobbing.
Kilde: Foreldreutvalg for barnehager (FUB)

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!