Utgift og inntekt

Stramme budsjetter og vanskelige prioriteringer. Det er gjennomgangsmelodien når rådmennene i dalanekommunene legger fram sine budsjettforslag for 2008. Det er tøft å bli nye ordførere samtidig som økonomien i kommunene generelt synes å snu nedover. Det er selvsagt ikke rådmennenes feil at økonomien er trang.I Bjerkreim arbeider den nye rådmannen hardt for å få budsjettet i balanse. Blant annet foreslår han å redusere kommunens tilskudd til neste års VM i saueklypping. Det får bli opp til kommunens egne politikere å ta stilling til hva som må gjøres, men vi synes det er et uheldig forslag. Det jobbes hardt og godt for å lage et stort og flott arrangement i Bjerkreim og Dalane neste år. Det er lagt ned mange, mange dugnadstimer, og flere vil det bli. Vi tror mesterskapet vil ha stor verdi for Bjerkreim på mange måter. Mange aktører og andre gjester vil besøke kommunen, og de vil utvilsomt legge igjen mye penger. Et vellykket mesterskap vil også styrke det indre samholdet i Bjerkreim ytterligere, samtidig som det kan gi kommunen en god og effektiv profilering. Tilskudd til VM i saueklypping blir med andre ord «utgifter til inntekts ervervelse». Det vil derfor være klokt å vurdere om et redusert tilskudd vil gi lavere inntekter, og i tilfelle hvor mye. Det er selvsagt umulig å kalkulere, men et fornuftig resonnement kan gjennomføres. Et arrangement som involverer så mange og så mye i Bjerkreim, gjør at det er nesten umulig å finne beslutningstakere som ikke er inhabile. Uavhengig av det tror vi det kan være fornuftig å investere i arrangementet. Hva som er det rette beløpet, har vi ikke forutsetninger for å si, men at kommunen følger opp sin positive holdning og støtte, regner vi med. Her er det viktig å vurdere både inntekts- og utgiftssiden.KøDet er kø for å komme inn på de mest populære linjene på de lokale kulturskolene. Mange står på venteliste for å få piano- og gitarundervisning. Det er selvfølgelig leit at ikke alle interesserte kan få plass, men det er veldig gledelig at interessen er så stor som den er.Musikk og kultur er vanligvis til stor glede for den enkelte utøver. Kulturskolene er også med på å komplettere tilbudet av fritidsaktiviteter. Kultur, idrett og annet foreningsliv er svært viktige elementer i et godt, moderne samfunn. Det gir sosial kompetanse i tillegg til de ferdigheter som læres. Det betyr også at flere kan finne en aktivitet som passer for egne interesser og evner.At Dalane-kommunene har et så bredt foreningsliv og aktivitetstilbud, øker trivselen. Vi vet også at de som benytter tilbudene, ofte selv blir bidragsytere senere. Kulturskoleelevene deler ofte sine ferdigheter med andre. Enkelte av dem blir også aktive på den kulturelle scenen i mange år framover. Dermed er kulturskolene en god rekrutteringskilde til korps og kor, til menigheter og revyscener. Vi håper derfor at køen til kulturskolene kan reduseres, slik at alle som vil, får plass.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE