ANNONSE

Godt utgangspunkt

Dalane har mange kvaliteter som bør gjøre det attraktivt å bosette seg her. To som har opplevd det, er Olaug Ueland og Unn Therese Omdal Sørensen. Begge har vært med i faggruppa som har sett på livskvalitet og rekruttering i forbindelse med strategisk næringsplan. Nå skal styringsgruppa bearbeide resultatet og legge det fram for Dalanerådet. Gruppa, som har vært ledet av Omdal Sørensen, har gjort et solid og grundig arbeid. Hun har, i likhet med Ueland, bodd utenfor regionen i en periode for mens hun studerte. Nå er begge tilbake med nytt og mer nyansert syn på sine hjemsteder. Kanskje henger det også sammen med at begge er etablert med familie. Da har de sett hvilke goder lokalsamfunnene i Dalane har å by på. Gode og trygge oppvekstvilkår er noe vi alle er opptatt av. Særlig er det viktig når småbarnsforeldre skal bestemme seg for hvor de skal etablere seg. Tilstrekkelig med barnehageplasser, et solid skole- og studietilbud og ikke minst varierte og gode fritidstilbud er helt avgjørende. Ett av poengene til gruppa har vært å få studenter til å flytte hjem igjen. I så måte kan de ovennevnte elementene være av stor betydning. Samtidig må vi fortsatt sørge for at det også finnes attraktive arbeidsplasser - både innen det offentlige og innen det privat næringslivet. I arbeidet med å rekruttere framtidig arbeidskraft synes det som et fornuftig forslag at studenter får tilbud om sommerjobber på hjemstedet. Ved å vise at de er ønsket, samtidig som de får et visst innblikk i det faget de har planer om å satse sin utdanning på, er et visst grunnlag lagt. Trives de, er det også gode muligheter for at de vender tilbake. Det samme gjelder for øvrig lærlinger. Kommunene og næringslivet bør sørge for at det er et visst antall lærlingeplasser tilgjengelig til enhver tid. Om man ikke nødvendigvis må ha arbeid innen regionen, er vi også brukbart stilt. Med det tilbudet Jærbanen gir i dag, er det mulig å pendle til jobb på Nord-Jæren. Men det er ikke bare unge i etableringsfasen gruppa er opptatt av. Det gjelder hele spekteret. Skal et lokalsamfunn fungere, må det være gode tilbud til alle aldersgrupper. I økonomisk trange tider er det ofte kultur- og fritidstilbud man ser på først når utgifter skal kuttes. For det er ikke bare jobb som betyr noe. De fleste ser på helheten. Derfor må det satses også på det feltet. I Dalane har vi det meste innen korte avstander. Sjøen gir muligheter for bading, båtliv og fiske. Naturen gir et mangfold av turmuligheter, enten man vil vandre langs sjøkanten eller gå mer utfordrende turer i et kupert og variert terreng. Og de fleste vintrene er det også såpass mye snø på heia at også behovet for skigåing og alpint kan bli dekket. Det er kort avstand til både Mydland og Stavtjørn. Avstanden til Sirdal er heller ikke avskrekkende. Det mangler ikke på kvaliteter i det lokalsamfunnet vi bor i. Men selvsagt kan alt bli enda bedre. Nå gjelder det bare å bygge videre på det vi har, og det arbeidet styringsgruppa har lagt fram. Vi ser fram til at den strategiske næringsplanen blir ferdig. Om den blir brukt på riktig måte, vil den være et viktig styringsdokument i arbeidet med å utvikle dalaneregionen og skape enda bedre levevilkår for dalbuene.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE