Alkohol og bråk

Alle vet at alkoholbruk kan føre til problemer med slåssing, herjing og andre ulovlige og sjenerende aktiviteter. Det skjer også i Dalane, selvsagt mest i helgene. Slåssing og ødeleggelser er ikke noe nytt, men med liberale bestemmelser for salg og skjenking av alkohol, øker problemene, og det varer lenger utover nettene.Nå pågår det en bred debatt i andre deler av Rogaland og i landet for øvrig om hvorvidt skjenketidene bør innskjerpes – altså om skjenking av alkohol på utestedene bør stoppe tidligere enn i dag. I Stavanger har det vært problemer med drosjekapasiteten. Når mange fulle mennesker må stå i lange drosjekøer, oppstår det lett klammeri. Politiet og forskere på alkoholbruk og rus er entydige i sine meninger og sier at problemene forsterkes når skjenketidene utvides. Det bør gi grunn til ettertanke. Problemene i Dalane er ikke like store som i de større byene på Nord-Jæren, men det vil etter vårt syn være fornuftig å drøfte om det bør gjøres endringer i gjeldende bestemmelser. Sene åpnings- og skjenketider fører til lange og ofte fuktige «vorspiel». De som vil på fest i byer og tettsteder, går sent ut og skal sent hjem. Hvis det totale inntaket av rusmidler øker, vil problemene øke, skadeomfanget vil gå opp, og belastningen på politi og lensmenn blir større. I ei tid da det er press på ressurser til politietaten, kan det bli enda vanskeligere å følge opp i framtida.Vi er ennå relativt godt stilt med politidekning i Dalane. I nabokommunen i sør, Flekkefjord, har fravær av politi skapt mange problemer og stor diskusjon. Det er nødvendig å føre to diskusjoner samtidig i forhold til dette, nemlig å sikre nok ressurser og god organisering i politiet, samt å gjøre vedtak og tiltak som kan redusere problemene. Vi tror tiden er inne for en revurdering.Mer hærverkPolitiet i Egersund tror en guttegjeng står bak en serie av hærverk i deler av Eigersund. Forrige uke gikk det ut over gravkapellet på Årstad. Ødeleggelsene var ikke veldig store, men sett i sammenheng med det som er gjort tidligere, så koster det samfunnet mye penger og ergrelse.Når uvettige unge mennesker, for det antar vi at det er, velger å ødelegge offentlige og private eiendommer, bør flest mulig bidra til å stoppe det. De som utfører hærverket, kan risikere å ødelegge sin egen framtid. De risikerer straff og erstatningsansvar, og de risikerer å ødelegge sitt omdømme. Den som gjør slikt, blir gjerne behengende med et rykte som upålitelig bråkmaker. Dessuten setter de familien i en vanskelig situasjon. Noen er likevel så hemningsløse at de ikke bryr seg om andre mennesker, deres følelser og verdier. Da må omgivelsene gripe inn.Vi oppfordrer derfor så sterkt vi kan, alle som vet noe eller observerer noe, gi beskjed. Dette må stoppes. Alle er tjent med at herjingene stopper nå, mest av alt de som begår hærverket. Til dere som gjør og har gjort ødeleggelsene; det vitner bare om umodenhet og mindreverdighet; stopp før det er for sent!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE