Alle må bidra

Det er press i arbeidsmarkedet. I helse- og omsorgssektoren er det krevende å få tilsatte og vikarer i alle stillinger, samtidig som det er et økende behov. I Eigersund kommune kan det i enkelte tilfeller føre til at de fast ansatte beordres til å ta vakter på kort varsel. Det er selvsagt ikke ønskelig for noen, men det er vanskelig å unngå slik situasjonen er. Parallelt med diskusjonen om vikarer og beordring er det en løpende diskusjon om størrelsen på faste stillinger. Vi har tidligere uttalt oss kritisk til praksisen med mange svært små, faste stillinger innenfor helse- og omsorgsområdet, og vi mener fortsatt det er en viktig oppgave å bedre dette. Det er likevel ingen selvfølge at alle ønsker full stilling. Det er godt dokumentert fra flere kommuner og institusjoner at mange, særlig kvinner, faktisk ikke ønsker å ha full stilling. Vi skal ikke gå inn på årsakene til det, men bare peke på at det er et element i vurdering av denne saken. Vi kan heller ikke unngå å nevne at også de ansatte og deres tillitsvalgte har plikt til å arbeide for gode løsninger. Da er det ikke nok å tenke regelbundet og firkantet. I Lund kommune er det gjort et arbeid for å se om det er mulig å prøve ut alternative arbeidsordninger, blant annet det som noen kaller nordsjøturnus. De praktiske forsøkene er, så vidt vi vet, ikke satt i gang ennå. Poenget er at det er vist vilje både fra arbeidsgiver og arbeidstakere til å tenke alternativt og ikke minst til å prøve ny løsninger.Vi får signaler på at det ikke er like stor vilje i de ansattes organisasjoner i Eigersund kommune når slike spørsmål blir brakt på banen. Det mener vi er uheldig. Det er ikke nok å peke på overenskomster og arbeidsmiljølov og stenge for diskusjoner som muligens kan bidra til å bedre situasjonen både for ansatte, arbeidsgiver og klienter. I lov og regelverk er det åpnet for fleksibilitet, ikke minst når det gjelder forsøksordninger. Det er ingen grunn til å tro at de optimale ordningene er på plass i alle aktivitetsområder slik det arbeides i dag. Det er sannsynligvis rom for forbedringer. Da må alle parter bidra. Fleksibilitet i arbeidet med nye løsninger er ett slikt bidrag. Det burde være mer enn nok å ta fatt i.Signalbygg?I forbindelse med den endeløse saken om et eventuelt nytt hotell på Gruset i Egersund, uttaler kommunens rådmann, Karl Johan Olsen, at det er viktig å ha et signalbygg i det aktuelle området.Hva menes med signalbygg? Signal om hva til hvem? Som regel er begrepet "signalbygg" en måte å si at det er greit å bygge veldig høyt. Det har vi sett og hørt i Time kommune og en del andre steder. Det hadde vært greit med en klargjøring.For øvrig har vi flere signalbygg rundt havna. De kalles vanligvis siloer og finnes på sildoljefabrikkene.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE