Anja Hovland

 

    Lett på reisefoten Alder: 39 Stilling: Adjunkt Bur: I Egersund Aktuell: Ny styreleiar i Reisemål SydVest    Aller helst reiser Anja Hovland til Thailand.   - Eg er veldig glad i Asia. Eg liker kulturen og dei vennlege menneska. Og så er det varmt og godt, ler den nye styreleiaren i Reisemål SydVest. Til dagleg underviser ho i reiseliv ved Dalane videregående skole. Ho har undra seg litt over kor lite mange av elevane veit om både Dalane og Norge. - Den generelle kunnskapen er elendig. Dei veit kor polarsirkelen er, for den har dei høyrt om på «71 grader nord». Det er ei utfordring å formidla kunnskap til elevar som begynner heilt på skratsj, men dei er interesserte og lærevillige, fortel adjunkten, som har skrive fleire lærebøker om faget. Anja Hovland begynte på Eiger Hotell og Motell etter at ho var ferdig med handelsskulen og hadde hatt seg eit år i Nederland som au pair. Etter to år i Årstaddalen søkte ho seg inn på Hotellhøgskolen. På Grand Hotell var ho innom både administrasjonen og resepsjonen. Ho var òg avdelingsleiar for Grand Kjelleren ei stund. Så fekk ho lyst til å undervisa. Før ho gjekk laus på pedagogikken, sikra ho seg fagbrev i resepsjonsfaget. Den første undervisningsjobben hadde ho på Bryne. Nå er ho ved Dalane videregående skole på femte året. Ho driv litt med nettundervisning òg, i regi av Nettskolen i Rogaland. - Du brenn for faget? - Åh, veldig! Reiseliv er ei utruleg interessant næring og ei næring i vekst. Næringa har stort potensial i Dalane. Samtidig er det ufordrande å driva i reiselivsbransjen. Mange av bedriftene er småbedrifter, seier ho. Ho har vore med i arbeidsgruppa som har jobba med reiseliv i forbindelse med rulleringa av den strategiske næringsplanen. Nå gler ho seg til å engasjera seg i destinasjonsselskapet. - Det er viktig med eit synleg og sterkt destinasjonsselskap. Nå må me stilla oss bak avgjerda profileringsgruppa har kome fram til, og begynna å profilera regionen som «Dalane», seier ho. |- Kva skal du gjera i dag? - Først skal eg på jobb. Når eg kjem heim, skal eg setja meg litt meir inn i Reisemål SydVest. Og så har eg ei svær rettebunke å ta fatt på. Kvelden går nok med til det. - Er du uroleg for finanskrisa? - For min eigen del, nei. For reiselivsnæringa er eg litt meir uroleg, iallfall viss krisa blir langvarig. Mars er rolegare enn normalt. Folk har ein tendens til å feriera i nærområda sine i dårlege tider, mens dei reiser på lengre turar i oppgangstider. - Er du flink til å gå på besøk? - Nei. I vekedagane går eg nesten aldri på besøk. Eg kan bli mykje flinkare. - Kva slags forhold har du til Facebook? - Eg er der ikkje sjølv, men eg kjenner godt til det. Alle elevane mine er der og mange av kollegaene. Det spørst vel ikkje om eg òg kapitulerer etter ei tid. Men eg er skeptisk til all tida som går med. - Kva må du ha i kjøleskapet? - Mjølk, som eg drikk til brødmaten og er avhengig av å ha i kaffien. Dessutan et ungane veldig mykje gryn med mjølk. - Kva burde du brukt meir tid på? - Eg burde vore meir ute på tur. Når det er travelt i kvardagen, er det turane det går ut over. - Kven bør få den neste dalaneprisen? - Dalane friluftsråd og Per Frode Sandal, som gjer ein veldig god jobb. Friluftsrådet er ein sterk kandidat. - Er du trufast mot eitt parti? - Nei. Eg har vore innom tre parti totalt, og har gått frå venstre mot høgre. Nå varierer det mellom to parti.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE