Annette Olden Nedrebø

 

Pianist på plass i banken Alder: 43 Bur: Høgevollen på Nedrebø Stilling: lærar i 40 prosent ved Bjerkreim kulturskule og bonde Anledning: kulturskulen tek i bruk Kulturbanken etter omfattande ombygging Då ho begynte som pianolærar, var ho 16 år og underviste i eit klasserom på Vikeså skule. 27 år seinare kan ho boltra seg i ein bank - med musikalsk kapital. I kveld skal Kulturbanken på Vikeså innviast. Då held kulturskuleelevar den første av tre juleavslutningskonsertar. Nybegynnarane, dei som begynte å spela eit nytt instrument i haust, er først ut. Så følgjer dei med litt meir erfaring i morgon kveld og onsdag. Litt over 100 av dei rundt 200 elevane ved kulturskulen skal i elden. Annette Olden Nedrebø gler seg som ein unge. - Det er skikkeleg stas med den nye Kulturbanken. Her skal me få det gildt, altså! Alle som har lyst å sjå kor fint me har fått det, må gjerne koma på avslutningskonsertane, sjølv om dei verken er mor, far, bestemor eller onkel til nokon av dei som skal opptre, lyder invitten frå pianolæraren. I kulturskulen underviser Annette Olden Nedrebø 15 pianoelevar, frå åtte til 17 år. Ho har òg musikkundervisning for to grupper med andreklassingar, i tillegg til det eldste barnehagekullet. Sjølv begynte ho å spela piano som femåring. Det var bestemor, Gudrun Olden Nedrebø, som introduserte henne til tangentane. Frå seks-sjuårsalderen fekk ho pianotimar hjå ei dame i Stavanger. 16 år gammal begynte ho sjølv å undervisa i musikkskulen, som det heitte den gongen. - Den eldste eleven min var 15, hugsar eg. Eg underviste fram til eg flytte vekk etter gymnaset. Det var eg, eleven og pianoet i eit klasserom på Vikeså. Sanneleg er det andre tider no. I Kulturbanken ligg forholda perfekt til rette for å driva med samspel, noko som ligg hjertet mitt nær, smiler ho. Også unge musikarspirer i Nord-Noreg har hatt glede av Annette Olden Nedrebø sine musikalske og pedagogiske gåver. I 12 år jobba ho som distriktsmusikar i Narvik, ei stilling der ho var 50 prosent konsertpianist og 50 prosent pianolærar. For åtte år sidan flytte ho sørover og overtok gard og grunn, mjølkekyr og stutar på Nedrebø. Ho er vel fornøgd med å undervisa sambygdingane sine. Sin eigen musikarkarriere har ho lagt på hylla. - Det er som med idrettsutøvarar som legg opp. Skal ein opptre og halda konsertar, krevst det veldig mykje øving. Eg fann ut at det å vera musikar ikkje let seg kombinera med eit normalt familieliv. Det går ikkje an å forklara til små ungar at jo, me skal kanskje på sundagstur, men bare viss det framleis er lyst når mor er ferdig å øva, seier Annette Olden Nedrebø. - Korleis har du det? - Godt, men travelt. - Kan du fortelja om eit vendepunkt i livet? - Dei største forandringane i livet må vel vera når liv kjem og går bort. Eg har fått to ungar, og eg har mista ein mann. - Kven ser du opp til? -For tida ser eg veldig opp til Arne Bjerkreim (kulturskulerektor red. anm.). Han har gjort ein eineståande innsats for kulturskulen. Han sikra oss nye lokale i Kulturbanken og stod på for å skaffa finansiering til ombygginga. I det siste har han arbeidd seint og tidleg for å få alt i orden etter renoveringa; handla inventar og skrudd opp heile kjøkkenet, blant anna. Han står på som eit villdyr. -Kva tek du med deg ut viss det skulle brenna heime hjå deg? -Ungane; éin i kvar arm. Og kanskje eit brannsløkkingsapparat, så eg kunne prøvd å sløkkja litt frå utsida. -Kva slag tankar gjer du deg om Gud? -Eg er ingen truande. Eg er meir oppteken av korleis me behandlar kvarandre i dette livet; det andre får eg ta som det kjem. - Har du vore nær ved å døy nokon gong? - Nei. Eg er veldig forsiktig av meg, så forsiktig at eg stilte meg opp 100 meter frå kanten då eg var på Preikestolen. Likevel var eg overbevist om at eg skulle døy. - Har du ein draum du ikkje har fått oppfylt? - Nei, i grunnen ikkje. Eg hadde to draumar: at eg skulle få studera musikk, og at eg skulle få ungar. Begge delar er oppfylt, så no får resten bli bonus. - Kva for ei avgjerd er du glad for at du tok? - Alle. Eg er glad for alt eg har gjort og prøvt. Eg vil heller angra på noko eg faktisk gjorde, enn på at eg ikkje prøvde det.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE