Åpenhet om deponi

Titania har valgt å være åpne om framtidige løsninger for deponi av avgangsmasser og alle utslipp bedriften gjør til sjø, luft og land. Det er fornuftig. Bedriften er stor og dominerende i sitt lokalmiljø, både i økonomisk og fysisk forstand. Den påvirker sine omgivelser på mange måter. Gode løsninger for bedriften bør også være gode for det samfunnet den opererer i.Det er voldsomme dimensjoner i det som skjer på Titania. Det gjelder også for "avfallet"; det som må deponeres, fjernes eller på andre måter skjermes fra omgivelsene. Utenom bedriftens primærprodukter, er det store mengder gråberg, altså stein. Det er ikke i seg selv et forurensingsproblem, men også disse massene må plasseres et sted. Hvis det kan finnes gode anvendelser, kan det samtidig være en stor ressurs. Fra tid til annen kommer denne diskusjonen. Det er ingen tvil om at disse massene kan brukes til veiutbygging, motorsportanlegg og kanskje til utfylling for å vinne nytt land i sjø, etablering av næringsarealer og annet. Transportavstanden er avgjørende, men det bør ikke hindre kreativiteten fra å blomstre.Større utfordringer er det når dagens landdeponi ikke lenger kan brukes. Selv om det kan synes å være lenge til, så er det nødvendig å starte forberedelsene nå. Titania har valgt å hente inn ekspertise utenfra. Og ikke minst, de har valgt å være åpne om det som kommer fram. Det er ikke usannsynlig at det kan bli ulike meninger og stor motstand, uansett hvilke forslag som kommer til slutt. Derfor håper vi at åpenheten vil gjelde også når motforestillingene dukker opp.Titania har akseptert sitt ansvar i forhold til støvflukt fra nåværende deponi. Den plagen som dette har vært, spesielt for folk i Åna-Sira, er tatt på alvor. Vi tror bedriften aksepterer at den lever i en symbiose, et gjensidig avhengighetsforhold, til Sokndal kommune, dens innbyggere og natur. Det krever respekt for hverandre. Dersom Titania lykkes med å finne gode, miljøvennlige løsninger for sin påvirkning av det ytre miljøet, bidrar det til at "samlivet" kan blomstre videre. For om Titania er avhengig av et godt forhold til omgivelsene, så er Sokndal kommune desto mer avhengig av Titania. Slik vil det være i lang, lang tid framover. Det tror vi alle er klar over. Da gjelder det å innrette seg deretter. Det vil trolig svare seg for alle, både når det gjelder økonomi, trivsel og trygghet.Det gjenstår mye arbeid for å finne best mulige løsninger for Titanias framtidige utslipp. Dersom det lykkes å fortsette slik man har startet, med bruk av både ekstern og intern kompetanse, med åpenhet om det som skjer og i god dialog med naboene, er det mulig å finne gode løsninger og kompromisser.Vi håper bare at bedriftens eiere vil følge opp det arbeidet som gjøres i bedriften lokalt.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE