Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Arne Bjerkreim

Arne Bjerkreim

 

Alder: 50 i løpet av året, men det er nesten eit halvt år til Bur: Versland i Bjerkreim Aktuell: Sluttar som kyrkjeorganist i Bjerkreim sokn Postludium for Bjerkreim Når Arne Bjerkreim no sluttar som organist i Bjerkreim kyrkje, er det ein æra som er over. Fire brør Bjerkreim har slite den same orgelkrakken i til saman 42 år. Etter at tre eldre brør hadde gått opp løypa, var det nesten sjølvsagt at Arne skulle følgja i fotspora deira og bli organist i Bjerkreim kyrkje. Fullt så opplagt var det nok ikkje at han skulle bli verande i det same sporet i 25 år. - Eg har vore tilsett i 27 år, men har hatt to års permisjon, opplyser Arne Bjerkreim om organistkarrieren sin. Han var erfaren alt då han begynte, 23 år gammal. Då hadde han nemleg vore organist i Helleland sidan han var 18. I tur og orden gjekk alle brørne Bjerkreim i den same skulen og dei same gradene: først pianotimar hjå fru Egebakken i Egersund; deretter årevis med busstransport til Hinna for å få undervisning hjå organist éin gong i veka. Eldstemann Trygve var først ut i organiststillinga i Bjerkreim. Deretter følgde Ragnar, så Ludvig. Mens jobben for dei tre eldste var ein mellomstasjon på vegen mot meir permanente arbeids- og livssituasjonar utanfor heimkommunen, leverte ikkje Arne stafettpinnen frå seg igjen - ikkje før no. - Det har vore ein veldig triveleg jobb. Eg sluttar ikkje på grunn av mistrivsel, men fordi me er så heldig stilte i Bjerkreim at kommunen har sett behovet for å ha kulturskulerektor i full stilling, forklarer han. Til no har Arne Bjerkreim vore 50/50 organist og rektor. Frå 1. august blir han rektor på fulltid. Orgelkrakken overlet han til konsertorganisten og musikkprofessoren Tim Rishton, som har kome flyttande frå England til Ørsdalen. - Kva er det som er så gildt med å vera organist? - Kyrkja er veldig fleksibel. Eg vågar å påstå at spennvidda når det gjeld salme- og musikkval generelt, er mykje større enn for eksempel på bedehuset, seier Arne Bjerkreim. Sjølv bidrog Arne sterkt til det musikalske mangfaldet då han på eige initiativ avslutta årets 17. mai-gudsteneste med vinnarmelodien frå kvelden i førevegen, "Fairytale". - Hadde du klarert det noko oppsiktsvekkjande postludiet med presten? - Eg hadde ikkje spurt om lov, bare gitt beskjed om at det kom til å bli ein Grand Prix-vri på postludiet, smiler Arne Bjerkreim. I morgon er det bryllaup i Bjerkreim kyrkje. Då speler Arne orgel, mens storebror Ludvig skal via paret. Sundag er det avskjedsgudsteneste i same kyrkja. Men det er enno ei god veke til han slår sin siste akkord som soknet sin faste organist. Først når postludiet i Ørsdalen tonar ut neste sundag, er karrieren over. Men også organistar skal ha sundagsfri av og til. Kulturskulerektoren har gitt kyrkjekontoret beskjed om at han gjerne vikarierer. - Kva skal du gjera i dag?- Eg skal vera i kyrkja og førebu meg til sundagens gudsteneste. Det er ofte slik eg brukar fredagane. Om kvelden er eg open for det som måtte dukka opp. - Er du uroleg for finanskrisa?- Nei, den har eg ikkje sett noko som helst til. - Er du flink til å gå på besøk?- Nei, altfor dårleg. Eg skulle også gjerne fått meir besøk. Alle er for opptekne med seg og sitt. - Kva slag forhold har du til Facebook?- Det er ei god stund sidan eg fekk meg ein konto, men han blir lite brukt. - Kva må du ha i kjøleskåpet?- Eg må ha syltetøy kva morgon. Kona syltar. - Kva burde du brukt meir tid på?- Eg skulle ha vore meir ute i naturen, på fjellet både om sommaren og vinteren. - Kven bør få den neste dalaneprisen?- Eg veit ikkje kven som burde fått han av dei mange kulturarbeidarane som er leiarar i ungdomsforeiningar, barnelag, kor og sundagsskule, for eksempel. - Er du trufast mot eitt politisk parti?- Ja, eg er medlem i Venstre, men eg har ein bror som er i opprør mot dei såkalla kulturpiratane i dét partiet. Kanskje eg må revurdera synet mitt?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!