Arne Bjerkreim

 

Alder: 50 i løpet av året, men det er nesten eit halvt år til Bur: Versland i Bjerkreim Aktuell: Sluttar som kyrkjeorganist i Bjerkreim sokn Postludium for Bjerkreim Når Arne Bjerkreim no sluttar som organist i Bjerkreim kyrkje, er det ein æra som er over. Fire brør Bjerkreim har slite den same orgelkrakken i til saman 42 år. Etter at tre eldre brør hadde gått opp løypa, var det nesten sjølvsagt at Arne skulle følgja i fotspora deira og bli organist i Bjerkreim kyrkje. Fullt så opplagt var det nok ikkje at han skulle bli verande i det same sporet i 25 år. - Eg har vore tilsett i 27 år, men har hatt to års permisjon, opplyser Arne Bjerkreim om organistkarrieren sin. Han var erfaren alt då han begynte, 23 år gammal. Då hadde han nemleg vore organist i Helleland sidan han var 18. I tur og orden gjekk alle brørne Bjerkreim i den same skulen og dei same gradene: først pianotimar hjå fru Egebakken i Egersund; deretter årevis med busstransport til Hinna for å få undervisning hjå organist éin gong i veka. Eldstemann Trygve var først ut i organiststillinga i Bjerkreim. Deretter følgde Ragnar, så Ludvig. Mens jobben for dei tre eldste var ein mellomstasjon på vegen mot meir permanente arbeids- og livssituasjonar utanfor heimkommunen, leverte ikkje Arne stafettpinnen frå seg igjen - ikkje før no. - Det har vore ein veldig triveleg jobb. Eg sluttar ikkje på grunn av mistrivsel, men fordi me er så heldig stilte i Bjerkreim at kommunen har sett behovet for å ha kulturskulerektor i full stilling, forklarer han. Til no har Arne Bjerkreim vore 50/50 organist og rektor. Frå 1. august blir han rektor på fulltid. Orgelkrakken overlet han til konsertorganisten og musikkprofessoren Tim Rishton, som har kome flyttande frå England til Ørsdalen. - Kva er det som er så gildt med å vera organist? - Kyrkja er veldig fleksibel. Eg vågar å påstå at spennvidda når det gjeld salme- og musikkval generelt, er mykje større enn for eksempel på bedehuset, seier Arne Bjerkreim. Sjølv bidrog Arne sterkt til det musikalske mangfaldet då han på eige initiativ avslutta årets 17. mai-gudsteneste med vinnarmelodien frå kvelden i førevegen, "Fairytale". - Hadde du klarert det noko oppsiktsvekkjande postludiet med presten? - Eg hadde ikkje spurt om lov, bare gitt beskjed om at det kom til å bli ein Grand Prix-vri på postludiet, smiler Arne Bjerkreim. I morgon er det bryllaup i Bjerkreim kyrkje. Då speler Arne orgel, mens storebror Ludvig skal via paret. Sundag er det avskjedsgudsteneste i same kyrkja. Men det er enno ei god veke til han slår sin siste akkord som soknet sin faste organist. Først når postludiet i Ørsdalen tonar ut neste sundag, er karrieren over. Men også organistar skal ha sundagsfri av og til. Kulturskulerektoren har gitt kyrkjekontoret beskjed om at han gjerne vikarierer. - Kva skal du gjera i dag?- Eg skal vera i kyrkja og førebu meg til sundagens gudsteneste. Det er ofte slik eg brukar fredagane. Om kvelden er eg open for det som måtte dukka opp. - Er du uroleg for finanskrisa?- Nei, den har eg ikkje sett noko som helst til. - Er du flink til å gå på besøk?- Nei, altfor dårleg. Eg skulle også gjerne fått meir besøk. Alle er for opptekne med seg og sitt. - Kva slag forhold har du til Facebook?- Det er ei god stund sidan eg fekk meg ein konto, men han blir lite brukt. - Kva må du ha i kjøleskåpet?- Eg må ha syltetøy kva morgon. Kona syltar. - Kva burde du brukt meir tid på?- Eg skulle ha vore meir ute i naturen, på fjellet både om sommaren og vinteren. - Kven bør få den neste dalaneprisen?- Eg veit ikkje kven som burde fått han av dei mange kulturarbeidarane som er leiarar i ungdomsforeiningar, barnelag, kor og sundagsskule, for eksempel. - Er du trufast mot eitt politisk parti?- Ja, eg er medlem i Venstre, men eg har ein bror som er i opprør mot dei såkalla kulturpiratane i dét partiet. Kanskje eg må revurdera synet mitt?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE