Avventende holdning

I slutten av mars presenterte Nav tall fra næringslivet i Dalane som var foruroligende. Undersøkelsen viste at over 30 prosent av bedriftene i vårt distrikt regnet med å nedbemanne i løpet av året som følge av finanskrisa. Det fikk næringssjefen til å reagere. Inger Christensen tvilte nemlig på at situasjonen er fullt så alvorlig. Riktignok regner også bedrifter i Dalane med trangere tider, der tallet på ansatte hos enkelte trolig må reduseres. Men opplysninger næringssjefen har hentet inn, viser at næringslivet har en avventende holdning. Av 54 bedrifter som ble spurt, var det 11, eller rundt 20 prosent, som kunne opplyse at de vurderer å nedbemanne i løpet av året. I årsverk dreier det seg om et sted mellom 150 og 230. Det ser med andre ord ikke fullt så galt ut som det Nav-tallene kunne tyde på. Samtidig spurte næringssjefen i sin undersøkelse om det var virksomheter som hadde planer om å øke staben. Ni bedrifter ga positive tilbakemeldinger. Om det slår til, blir netto årsverk redusert med bortimot 50. Nå må det legges til at en del bedrifter, inkludert NorDan som den største, allerede har gjort en del tiltak for å få staben ned på et aktivitetsnivå som er tilpasset markedssituasjonen. Det viser klart igjen på ledighetstallene i Lund. Mens Eigersund, Bjerkreim og Sokndal har en ledighet under landsgjennomsnittet, var 3,4 prosent lunddøler uten arbeid ved utgangen av mars. Det er en ledighetsprosent som gir grunn til bekymring. Skulle NorDan gå til ytterligere reduksjoner av arbeidsstokken, vil det trolig også forplante seg i andre virksomheter i kommunen, med de negative konsekvensene det vil få. Eigersund kan få oppleve noe liknende. Derfor er det med spenning vi følger situasjonen ved Aker Solutions. Til sommeren blir de store oppdragene avsluttet. Det betyr i første omgang at rundt tusen leiearbeidere forsvinner fra Gjedlestadvika. Bedriften håper naturlig nok å slippe oppsigelser på egne folk. Den kompetansen som er bygget opp over år, både når det gjelder ingeniørstab og verkstedarbeidere, er det viktig å beholde. Derfor leier heller den lokale Aker Solutions-avdelingen ut deler av arbeidsstokken i påvente av nye, større oppdrag. Samtidig satses det blant annet på å bygge opp kompetanse for å ta nye utfordringer. Dette virker som en fornuftig strategi som andre bør ta lærdom av - i hvert fall om de har økonomi til det. Nå viser riktignok all erfaring det siste drøye halvåret at den krisa vi nå er inne i, er mer uforutsigbar enn ventet. Et eksempel er renteutviklinga. Seinest i september i fjor var det bare snakk om hvor høy renta skulle bli. Nå spekulerer økonomene om hvor bunnen ligger før pilen begynner å snu oppover igjen. Det viser hvor vanskelig det er å spå om den utviklingen videre. Noe økt ledighet må vi uansett regne med også i Dalane. Mange virksomheter er avhengig av blant andre Aker Solutions. Når de trapper ned, blir det mindre kjøp av varer og tjenester lokalt. Det vil gi negative utslag. Samtidig er det viktig å ikke svartmale situasjonen. Dalane har kommet styrket gjennom tidligere nedgangstider. Det er liten grunn til å tro at vi ikke skal klare det denne gangen også, selv om enkelte nok vil merke det mer enn andre.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE