Barn i Bjerkreim

Bjerkreim er i flere år vurdert som en av landets beste kommuner å bo i. Mange kriterier legges til grunn for vurderingen, og det er uten tvil en konklusjon kommunen og innbyggerne kan være stolte av og glade for.Det har kommet overraskende på Bjerkreim at kommunen har stor mangel på barnehageplasser til høsten. Flertallet av nye søkere fikk i utgangspunktet ikke tilbud om plass. Det samsvarer ikke med å være en god kommune å bo i.Bjerkreim er en landbrukskommune, og det er riktig som en deltaker i barnehagedebatten har hevdet, at den hjemmeværende bondekone er på vei ut. Det er ikke lenger samme behov for arbeidskraft på gården. Mekanisering, forenkling og arbeidsdeling har endret mye på dette. Dessuten er det slik at dagens unge bondekoner ofte er høyt utdannet, og ønsker å bruke sin kompetanse i yrkeslivet. Bondekona som barnepasser og altmuligkvinne på gården er på vei ut, i alle fall på dagtid.Dette er nok en trend og en medvirkende årsak til at så mange ønsker barnehageplass.Dette er på mange måter en positiv utfordring for Bjerkreim. Det fødes mange barn, og kommunen har aktive, kompetanserike kvinner som ønsker å utnytte sine ressurser i egen karriere.Det som har skjedd etter at mangelen på barnehageplasser ble kjent, er enda mer positivt. Et stort engasjement blant folket har satt politiske og administrative personer i sving. Alternative muligheter er utredet og vurdert, samtidig som private aktører i «barnehagebransjen» har foreslått mulige løsninger.På svært kort tid har kombinasjonen av folkevilje, politisk arbeid samt administrativ kommunal og privat aktivitet, ført til en løsning. Dersom kommunestyret nå slutter seg til det forslaget som foreligger, og det tror vi, vil Bjerkreim likevel kunne tilby barnehageplass til de som ønsker det og trenger det.  Selv om Bjerkreim kommune i dette tilfellet kom veldig skjevt ut, er det imponerende å se hvor raskt saken kan få en god løsning. Det kan bli et fint nedslag etter et godt, men krevende svev. I så måte er dette et eksempel til etterfølgelse. Lokaldemokratiet lever i kommunen.Vi tror at Bjerkreim fortsatt vil hevde seg blant de kommuner i landet som er best å bo i.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE