Basistjenester

De siste dagene og ukene har det vært tøft, vekslende vær over Dalane og Sørvest-Norge. Det er ikke unormalt med kraftig vind, regn, snø, frost og mildvær i løpet av kort tid. Det er vi vant til på våre trakter. At det kan føre til skader, er heller ikke uvanlig. I Dalane har vi unngått de store skadene denne gang. Noen tre er blåst ned, og det har vært enkelte mindre kjøreuhell på grunn av det glatte, vekslende føret. På Sørlandet kom det forrige helg mye mer snø mange steder, og mange husstander i Agder-fylkene mistet strømmen. Flere tusen hjem var uten elektrisitet i mer enn ett døgn etter herjinger av vind og snø. Under slike forhold er det også krevende å lokalisere og reparere skadene. Tidligere denne uka, ble også deler av Ryfylke rammet av strømstans. Av andre grunner enn været opplevde Eigersund to brudd på vannledninger søndag kveld. Minst ett av bruddene skjedde på et sted kommunen allerede har planlagt utbedringer. Beredskapen på området er god, men med ledningsnett som delvis er av eldre dato, kan det skje brudd på ulike steder og med store og små konsekvenser. Vårt moderne samfunn er avhengig av en god og effektiv infrastruktur. Det er vår oppfatning at det drives god planlegging og en aktiv satsing på utbedring og oppgradering av nettet for strømforsyning og vannforsyning, samt avløpsnettet for vann og kloakk, i alle Dalane-kommunene. Når vi ergrer oss over graving i gater og på fortau, er det viktig å minne hverandre om at det gjøres for å reparere eller bedre nettverkene. Et eksempel er Bøckmans gate i Egersund, den såkalte miljøgata. Arbeidet med gata tok mye lenger tid enn forventet, og det skapte mye frustrasjon. Da er det greit å vite at den viktigste del av jobben kanskje var det som ble gjort under gatenivå. Der ble gamle kabler, ledninger og rør sanert og nye lagt. Dalane energi arbeider aktivt for å sikre god og stabil tilførsel av elektrisk kraft. Det er viktig at styre og eiere gir selskapet de ressurser som er nødvendige i dette arbeidet. Vi har ingen grunn til å tro at det ikke er tilfelle.I tillegg til frustrasjonen over anleggsarbeid og graving, må vi også betale for å sikre tilførsler og avløp slik vi ønsker å ha det. De siste dagers hendelser og nyheter kan være en god påminnelse om alternativet, som kan være strømstans med kalde hus og tinte frysebokser, manglende vann eller problemer med kloakken. Da bør vi som enkeltpersoner, bedrifter, husstander og fellesskap glede oss over at vi har, og får, gode, driftssikre systemer og en god beredskap. Verdien forstår vi best når vi mister det.Vi håper at dagens krevende arbeidsmarked ikke vil være til hinder for at det gode arbeidet med de grunnleggende tjenestene i Dalane-regionen kan fortsette. Det innbefatter også et ønske om at de mange dyktige personene som sørger for dette i dag, også velger å fortsette arbeidet. Det vil være til nytte for oss alle.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE