Bedre enn ingenting

 Nærmere to millioner kroner er avsatt til et prøve-prosjekt med bestillingsruter. I utgangspunktet er opplegget positivt for Dalane. Det skal nå bli mulig å få offentlig transport fra flere steder som ikke har hatt et slikt tilbud i dag. Nå blir det opp til dalbuene å bruke tilbudet. Etter oppstarten 18. august vil nemlig rute-tilbudet bli evaluert kontinuerlig. Ruter som ikke har stort nok passasjertall, kan da bli kuttet til fordel for andre steder som kanskje har meldt sitt behov. Det gjelder med andre ord å benytte seg av tilbudet. Samtidig må vi minne om at de som ønsker å benytte seg av tilbudet, må melde fra dagen før de skal ut på tur.Bestillingsrutene har vært et av Sp-politikeren Magnhild Eias hjertebarn. Hun bor selv på Ualand og kjenner derfor svært godt til problemet med mangelen på offentlig transport. Eia har også vært med i prosjektgruppa som har arbeidet med bestillingsrutene.Den "ruteplanen" som nå foreligger, er et godt utgangspunkt. Men det er selvsagt ikke fullgodt. Helst skulle det vært et fast rutetilbud, med enda flere avganger. Rutene er tilpasset en del aktiviteter og handletider som kanskje først og fremst er rettet mot eldre og funksjonshemmede som ikke har eget transportmiddel. Det betyr at noen fortsatt må ta drosje eller ordne med privat transport. Helleland er et eksempel på det. Riktignok kan hedlandsbuer komme seg til Egersund både torsdag ettermiddag og lørdag formiddag, men om de skal til lege, tannlege eller benytte andre servicetilbud som bare er åpne på dagtid, må de bruke annet transportmiddel. Derfor kan lege- og tannlegebesøk bli en dyr affære.Nå er det gjort forsøk tidligere med faste ruter mellom Egersund og Helleland. Ledelsen i Eigersund kommune var med og øvde et visst press. Det medvirket til at Helleland fikk to ukentlige bussavganger. Dessverre viste det seg at passasjergrunnlaget ble for lite til at det var økonomisk forsvarlig å drive videre. Dermed ble rutene lagt ned. Derfor gjelder det å vise ved denne anledningen at det kan være behov for en bedre bussforbindelse mellom byen og Helleland.På Hellvik er de bedre stilt. Etter at Jærbanen ble opprustet og fikk utvidet sitt tilbud for noen år siden, kan folk på Hellvik komme seg til byen på en enkel og god måte. På dagtid stopper toget på Hellvik hver time. På Helleland er det mange år siden det var fast stoppested. Enkelte, blant andre tidligere Lund-ordfører Kjell Erfjord, har argumentert for å få forlenget Jærbanen til Moi. Det ville i tilfelle åpnet for helt andre muligheter for innbyggerne på Helleland og videre inn i Lund. Hva med ei prøveordning med noen daglige avganger videre til Helleland, Ualand og Moi? Det ville ikke bare blitt et godt tilbud til reisende på disse stedene. Et godt utbygd jernbanetilbud vil kanskje også bidra til mindre bilbruk og redusert Co2-utslipp? I utkantene er de fleste i dag avhengig av bil eller buss for å komme seg til arbeid og skole. Uten passende ruter er toget et dårlig alternativ, selv i tider der bensinprisene er rekordhøye og stadig flere blir opptatt av å ta vare på miljøet rundt oss.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE