Begraved?

Rådmannen i Eigersund foreslår å skyve arbeidet med ny gravplass ut i tid. Det skyldes stram økonomi. Dersom det ikke tas en beslutning om ny gravplass veldig snart, betyr det at det ikke vil være tilgjengelige gravplasser nær Egersund om få år. Hvis ingenting gjøres, kan Helleland bli alternativet, i alle fall for en stund. Vi synes det blir for enkelt å ta stilling til denne saken nærmest som en følge av budsjettsalderingen. Plassering av ny kirkegård og opparbeidelsen av den er viktig for svært mange mennesker i Eigersund. Det er også en sak politikerne lovte å ta fatt i ved valget for et drøyt år siden. Dersom administrasjonen i Eigersund er av den klare oppfatning at kommunen ikke bør etablere ny kirkegård, bør det forberedes en politisk sak på det - raskt. Det som skjer nå, er en trenering som om kort tid ender med at politikerne ikke har noe valg - eller tar noe valg. Vi er også interessert i å høre hva politikerne faktisk mener om saken. Også de kan sitte stille og vente til det ikke lenger er andre alternativer enn Helleland.|At gravplassen på Årstad snart er fullt utnyttet, vet alle. Det går ikke an å si at man ikke har forstått det. Diskusjonen om plassering av ny kirkegård har bølget i mange år, og behovet er vel kjent. Hvis valget blir å utsette opparbeidelsen av ny kirkegård, er det også nødvendig å utrede hva det betyr å ta Helleland eller andre steder i bruk som permanent eller langsiktig gravsted. Hvor lenge vil det kunne vare. Hvilke kostnader er knyttet til Helleland eller de kirkegårdene som må tas i bruk? Igjen - det haster å få en avklaring. Vi synes ikke det er gjort en tilfredsstillende jobb med tilrettelegge og avklare hvor eigersunderne skal gravlegges om veldig få år, og hvilke konsekvenser det eventuelt har. I denne omgang er ikke poenget å diskutere om Helleland er en bedre lokalisering av framtidig kirkegård enn Rundevoll eller andre steder. Nå handler det mest om å vite at eigersunderne har en eller flere tilfredsstillende gravplasser om to-tre år. Dernest handler det om - raskt - å avklare kostnader og andre konsekvenser av de ulike alternativene. Og ikke minst handler det om å få tatt en beslutning og få jobben gjort. Vi forventer at de politiske lederne i kommunen er seg sitt ansvar bevisst og sørger for en nødvendig avklaring. Kommunens innbyggere fortjener et svar. Når kirkeverge Jørgen Tore Omdal tar opp denne saken, bør det ikke oppfattes som mas. Han administrerer tilgjengeligheten av gravplasser og vet hva det dreier seg om. Biskopen viste også interesse for saken ved visitasen i fjor. Også biskopen er kjent med at dette er en sak som opptar mange mennesker i Eigersund. Vi oppfordrer til en snarlig, fornuftig og verdig behandling i denne saken.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE