Behov for ei storstue

Byteltet er historie. Det ble tatt ned i fjor høst og solgt stykkevis og delt. Samtidig inviterte Eigersund kommune interesserte til å komme med forslag til hva som skal erstatte Byteltet. Og det er tydelig at mange er opptatt av hva tomta skal brukes til. Hele 40 forslag har kommet inn, flere av dem til og med svært gode. De fleste inneholder bygg i en eller annen form, men det er også de som ser for seg et mer åpent parkanlegg som det rette nabolaget for småbåthavna og kirka.Den sju medlemmer store komiteen er bredt sammensatt. Det virker fornuftig. I den prosessen som komiteen skal gjennom, er det viktig at flest mulig syn på den framtidige bruken kommer fram. Det er bra at såvel Sentrumsforeningen og næringsforeningen som musikkrådet og Egersund Visefestival er representert sammen med tre politikere med forskjellig utgangspunkt. Derfor har vi tro på at komiteen, med åpent sinn som et godt utgangspunkt, vil komme fram til de rette finalealternativene. Da tenker vi både på det visuelle, det funksjonelle og ikke minst det økonomiske. Det siste vil trolig telle en god del. For det virker vel som om enkelte av forslagene ser ut til å kunne bli ganske dyre i sin utforming. Det er også viktig at et eventuelt bygg ikke blir for dominerende om det blir plassert på bytelttomta.Komiteen står foran en spennende, vanskelig og ikke minst utfordrende oppgave. I denne omgangen lar vi det bli opp til komiteen å velge ut alternativene som går til «finalen» seinere i vår. Flere er svært gode, heldigvis. Forhåpentligvis kan byen få ei «storstue» til å være stolt av, helst i form av et flerbruksbygg. Og dersom man legger opp til et permanent bygg, noe som bør tilstrebes, må hensynet til at det skal stå i mange år, veie tungt.Vi er opptatt av at det skal kunne overta mange av Byteltets funksjoner, blant annet som et større «konsertlokale», helst med plass til minst tusen publikummere. Om vi fortsatt skal ha muligheten til å oppleve artister av et visst format i vårt distrikt, der ustabile værforhold spiller inn når arrangørene vurderer hvorvidt det skal satses, må vi ha et egnet lokale tilgjengelig. Messer og utstillinger er også avhengige av å ha tak over hodet. Alt dette bør et eventuelt nybygg kunne inneholde.I dag starter komiteen sitt arbeid. Den bør være ferdig til sommeren som antydet. Dermed kan det alternativet man ender opp, vurderes når politikerne skal behandle 2007-budsjettet seinere i høst. Samtidig får man forhåpentligvis på plass samarbeidspartnere som kan gå inn med nødvendig kapital. For det er neppe realistisk å tro at dette bare blir en kommunal oppgave.Ideelt sett bør bygget være oppe allerede til neste sommer. Hva hadde vel passet bedre med åpning av nybygget i forbindelse med avslutningen på visefestivalen - med et stort navn på scenen? For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE