ANNONSE

Bekymringsfull forurensning

Båthus langs Lindøyveien er igjen blitt tilgriset. Og mistanken kastes nok en gang mot Fonn. Fonn anla tidligere i vår renseanlegg og førte en utslippsledning fra dette anlegget helt ut til ytre havn. Etter det har vannkvaliteten i indre basseng forbedret seg betydelig. Det erkjenner også naboene i Lindøyveien, men som likevel mener at det må være Fonn som står bak også det siste utslippet fredag morgen. Fonn avviser imidlertid beskyldningene. Fonn-sjef Torger Torgersen viser til at bedriften hans ikke har noen produksjon for øyeblikket. Fonn tar bare imot reker og fisk som kommer i kasser. Fonn-sjefen konstaterer at det skal det normalt ikke bli noe fett eller slo av. Han kan imidlertid ikke helt utelukke at forurensningen kan komme fra båter som ligger til kai og som lenser. Men han peker på at det er lite båttrafikk om dagen. Det er ikke direkte overraskende at mistankens lys kastes mot Fonn, i lys av det som er skjedd tidligere. Det er imidlertid ikke bekreftet at det er Fonn som er ansvarlig for denne siste runden med forurensning i indre basseng. Det er også andre selskaper som kan være ansvarlig, eller båter som har tatt en sjanse og lenset ut fett eller slo. Uansett hvem som er ansvarlig, er det miljøkriminalitet og vandalisme av nærmiljøet. Det påhviler alle et ansvar for å bringe slik aktivitet til opphør, og melde fra dersom de vet noe om saken. Med så mye industrivirksomhet i havneområdet i indre basseng, tett på sentrum og en rekke småbåtplasser, er det viktig at de som «tar en sjanse», ikke slipper ustraffet fra dette. Selv om ting var mye verre før, er det nødvendig å reagere. Siden dette handler om viktige arbeidsplasser for distriktet, er det mye misforstått vilje hos folk flest til å se en annen vei. Men da gjør man industrien en bjørnetjeneste. Dersom ikke fiskeriindustrien og andre industriaktører kan drive sin virksomhet uten å forsøple og forurense, er det ikke sikkert de har livets rett. De må forholde seg til lover og regler og anstendig folkeskikk, akkurat som alle oss andre. Derfor vil jeg oppfordre virksomhetene til å selv dokumentere en større grad av proaktivitet til miljøvern og sitt samfunnsansvar. Selskapene kan gjerne gjøre mer for å dokumentere sitt arbeid for å redusere sine utslipp. Selv om man får tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn (SFT), innebærer dette bare en unntaksrett til utslipp, ingen plikt. I så måte er det positivt det Fonn har gjort for å føre utslippene utenom indre basseng. Men Fonn og andre selskaper bør ikke stoppe der. Selskapene bør også vurdere å tilbakeføre større verdier til lokalsamfunnet, blant annet gjennom mer aktiv sponsing av idrettsliv og lag/foreninger.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE