Beroliget av Giske

Museumsdirektør Leif Dybing har vært redd for en tvangssammenslåing av Dalane Folkemuseum og Jærmuseet. Signalene som kom fram på et møte i Stavanger før jul, kunne nemlig tolkes slik at Kultur- og kirkedepartementet ville tvinge fram et tettere samarbeid. Museet på Slettebø er ett av de minste i landet som får direkte statstilskudd. Frykten var at statstilskuddet ville falle bort, noe som i tilfelle ville gjort det svært vanskelig, for ikke å si umulig, for museet å drive videre på samme gode måte som i dag. Det fikk naturlig nok alarmen til å gå i administrasjonsbygget på Slettebø. Det er ikke vanskelig å forstå reaksjonen fra Dybing. Han fryktet at Dalane Folkemuseum ville tape på et slikt opplegg. Det ligger mye lokal historie i den rikholdige samlingen på Slettebø og andre steder i regionen. Samlingen av gjenstander og kompetanse på lokal historie er bygget opp over år, ikke bare av museets ansatte, men også av frivillige. Mange lokale museumsvenner bidrar av egen interesse. Følelsen av å arbeide for "okka museum" er noe av drivkraften. Det ville vært fare for at entusiasmen ville avtatt noe om museumsdrifta på Jæren og Dalane ble organisert i en større enhet. Dette dreier seg nemlig om identitet og lokal tilhørighet. Erfaringsmessig blir det noen ganger også slik at den minste enheten blir tilgodesett med minst når knappe ressurser skal fordeles. En slik konsekvens må man helst forsøke å styre unna. Også Gunnar Kvassheim, stortingsrepresentant for Venstre, reagerte. Han ønsket en avklaring fra Trond Giske på om en sammenslåing var nært forestående. Nå har svaret kommet. Det er i utgangspunkt positivt for Dalane Folkemuseum og bør derfor virke beroligende på museumsdirektøren og hans dyktige stab. For svaret kan Dalane Folkemuseum leve godt med. Riktignok ser kultur- og kirkeministeren klare fordeler med et enda tettere samarbeid, men han signaliserer heldigvis at det må bli opp til de to museene å vurdere når og om tida eventuelt er inne for et tettere samarbeid. Dalane Folkemuseum er en forholdsvis liten enhet. Ifølge Giske kan det gi ei mer rasjonell drift og enda bedre kompetanse med et større museum. Det viser erfaringene fra museumsreformen. Konsolidering andre steder i landet har resultert i bedre og mer solide museer. Jærmuseet og Dalane Folkemuseum har allerede et positivt samarbeid i dag på områder der det er naturlig. Det er også jevnlig kontakt mellom museene. Det er mye kompetanse samlet ved regionsmuseene i Sør-Rogaland. Gjennom samtaler, utveksling av ideer og et utvidet samarbeid kan begge museene utvikle seg til sterke, lokale enheter. Et slikt samspill kan virke fruktbart. Så får framtida vise om det er fornuftig å vurdere en sammenslåing. Den oppgaven overlater vi til høyst kompetente museumsledere å ta når tida eventuell er moden. En tvangssammenslåing har vi imidlertid liten sans for. I mellomtida kan Dalane Folkemuseum forberede neste års 100-årsjubileum uten å ha sammenslåingsspøkelset hengende over seg.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE