ANNONSE

Betimelig spørsmål

Jærbanen ble en suksess etter at den ble rustet opp. Med nye togsett og en kraftig økning i tallet på avganger ble toget et godt og etterlengtet alternativ til reisende på strekningen Egersund-Stavanger. Nå kan den trenden være i ferd med å snu. Mange forsinkelser den seinere tida kan dessverre føre til at flere, særlig dagpendlere, velger andre alternativ når de skal til Jæren eller Stavanger. Å stadig komme for seint til arbeid eller andre avtaler, tærer hardt på tålmodigheten. Hovedårsaken til problemet er arbeidet med dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Dette har naturlig nok fått konsekvenser også for resten av de reisende på Jærbanen. Til en viss grad velger vi å tro at passasjerene har forståelse for at det kan bli forsinkelser på grunn av dette arbeidet. Mottoet "Det går alltid et tog" gjelder ikke lenger på Jærbanen. "Det står alltid et tog" er kanskje mer passende - for å sette det på spissen. Mer frustrasjon skaper nok de mange forsinkelsene som har oppstått på grunn av brudd på kjøreledningene. Det har ført til at punktligheten på Jærbanen har sunket kraftig, fra 83 til 75 prosent. Det betyr at hvert fjerde tog som trafikkerer Jærbanen for tida, er forsinket. Det er altfor dårlig. I sin ytterste konsekvens kan det bety at færre velger å bruke Jærbanen. I beste fall skjer det bare mens Jærbanen er under opprusting. I verste fall venner de reisende seg til andre alternativ - om det ikke skjer en forbedring med det første. Det er det Gunnar Kvassheim håper når han stiller spørsmål til samferdselsministeren i Stortingets spørretime. Venstre-representanten er opptatt av at publikum skal benytte seg av offentlige transportmidler. Han har registrert de svært nedslående tallene for Jærbanens punktlighet og mener at noe bør gjøres så fort som mulig når det gjelder kjøreledningene. Kvassheim etterlyser tiltak både på kort og litt lengre sikt, slik at Jærbanen skal forbli bli et godt kollektivtilbud. Vi deler Kvassheims bekymring. Kjøreledningene er gamle og slitte, med det resultat at de stopper stadig flere tog. Det tærer uten tvil på de reisendes tålmodighet når de må fraktes med buss på kortere eller lengre strekninger. En dag er tålmodigheten slutt med de konsekvensene det måtte få. Nå er vi spente på statsrådens svar. Eller kanskje er vi ikke det? Håpet for Jærbanen - og lokale pendlere - er at Kvassheim får positivt svar fra en offensiv Liv Signe Navarsete (Sp). Noe løfte om en umiddelbar bevilgning er nok ikke realistisk. Det bør uansett komme signaler som viser at den rød-grønne regjeringen tar slike spørsmål på alvor. Vi frykter imidlertid det motsatte. Det er mange eksempler på statsråder som svarer i svært så generelle vendinger under spørretimene i Stortinget.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE