Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil heller snakka enn sparka

Vil heller snakka enn sparka

Med ti mot sju stemmer vedtok kommunestyret å utsetja saka om mistillit overfor kontrollutvalet. Venstre og Frp, representert ved Tore Malmei (t.v.) og Arne Geir Abeland (nr. 2 f.v.), stemde ikkje for utsetjingsforslaget frå Øyvind Sjøtrø (H). FOTO: Keth Odland

Kommunestyret i Bjerkreim utsette onsdag ettermiddag behandlinga av mistillitsforslaget mot kontrollutvalet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.10.2014 kl 21:29

Det var Øyvind Sjøtrø, Høgre sin gruppeleiar, som sette fram utsetjingsforslaget.

- La oss ta oss tid til eit møte der kommunestyret og kontrollutvalet kan sitja i lag og snakka om det som har skjedd, og vegen vidare, sa Øyvind Sjøtrø då han foreslo at kommunestyret skulle utsetja saka om manglande tillit til kontrollutvalet.

Ordførar og saksbehandlar Marthon Skårland (H) hadde laga innstillinga i saka, som kom opp etter at kontrollutvalet sjølv bad kommunestyret vurdera om utvalet har tillit - etter hendingar i kjølvatnet av kontrollutvalsmøtet 8. september. Etter dette møtet vidareformidla nemleg Magne Vaule (Ap), kontrollutvalet sin leiar, informasjon som var gitt under den lukka delen av møtet, til ein fullmektig for foreldre til barn som har vore utsett for mobbing i skulemiljøet.

Bare Karl Gjedrem, Magne Vaule sin partifelle, rakk å halda noko debattinnlegg før Sjøtrø kom med utsetjingsforslaget. Gjedrem sa at han syntest ordføraren og kommuneadministrasjonen hadde reagert altfor raskt på det som var skjedd etter møtet 8. september. Hadde dei gitt seg betre tid, hadde dei kanskje sloppe å gå tilbake på påstandar om lekkasjar og brot på teieplikta. I innlegget sitt slo han fast at alle klagemål om lovbrot nå var døde og makteslause.

- Ordføraren oppfordrar til lojalitet. Lojalitet til kven? Det er oppdraget ditt og dei du er sett til å tena, du skal ha lojalitet til, sa Gjedrem og forklarte kvifor han meiner at Vaule ikkje har gjort anna enn å utføra plikta si.

- Etter kontrollutvalsmøtet 8. september blei leiaren kritisert av andre i utvalet for å ha vist til eit brev frå Fylkesmannen angåande ei mobbesak. Brevet blei stempla inn i kommunen 28. august. Kvifor blei ikkje desse opplysningane lagt fram av administrasjonen, som i møtet nettopp skulle gjera greie for status i arbeidet mot mobbing og for eit godt læringsmiljø? Magne Vaule hadde fått dette brevet frå andre. Er ikkje det bra? Har ikkje me politikarar plikt til å undersøkja og halda oss mest mogleg oppdaterte på dei sakene me skal behandla? I staden for Magne Vaule var det administrasjonen i kommunen som burde blitt kritisert - for mangel på informasjon, sa Gjedrem.

Han la til at Magne Vaule i denne saka er blitt utsett for så mange feilaktige påstandar og så mykje urett at det vil vera på sin plass med ei unnskyldning.

Motforslaget til Gjedrem gjekk ut på at kommunestyret skulle vedta at kontrollutvalet har tillit, og at ein både på politisk og administrativt nivå i kommunen har ansvar for å skapa gode og trygge samarbeidsformer.

Men i og med utsetjingsforslaget frå Sjøtrø, som blei vedteke med ti mot sju stemmer, fekk ikkje Gjedrem testa forslaget sitt på kommunestyret i denne omgang.

Etter møtet forklarte Øyvind Sjøtrø dette til Dalane Tidende om bakgrunnen for forslaget sitt:

- Bakgrunnen er rett og slett kommentaren eg las i nettavisa til Dalane Tidende tidlegare i dag, om vaksne som ikkje stoler på kvarandre og ikkje er i stand til å samarbeida. Når det oppstår konfliktar, misforståingar eller problem, er det vanleg elles i samfunnet - i skulen og arbeidslivet blant anna - at ein set seg ned og snakkar saman. Det må også me politikarar kunna gjera; heller det enn å sparka folk.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!