Bom

Det er nå alminnelig akseptert i de politiske miljøene i Dalane at bompenger må til for at det skal bli veibygging i regionen. Verre vil det bli å oppnå enighet om prioritering av de prosjekter som skal finansieres. Som alltid i samferdselsdebattene vil alle ha litt til sitt lokale prosjekt. Evnen til å se over kommunegrensene er dessverre begrenset. Kanskje kan det gå likevel, men ikke uten sverdslag. Det blir nok bompenger i en eller annen form. De sentrale, og også de fylkeskommunale, myndigheter er så bestemt på å dra inn penger, at utbygging uten bompenger i realiteten er en illusjon. Slik er bakvendtnorge.Noe som uroer oss når (ytterligere) veifinansiering skal innføres, er at det kanskje bare blir bomring som vurderes. Vi håper at ulike praktiske ordninger blir vurdert, for eksempel tillegg på drivstoffavgiften, slik det blant annet har vært gjort i Tromsø.Bomringer har betydelige byggekostnader, og fra tid til annen hører vi merkelige historier om kostnadene til drift og styring av bompengeselskapene. Vi trenger ikke flere styrer for bompengeselskaper, som trolig må på studietur til fjerntliggende land, og som trenger rause og hyggelige styrehonorarer for vervene sine. Det vi trenger, er veier; gode veier – snarest.Selvfølgelig vil noen ha innvendinger mot å finansiere veiutbygging med ytterligere økning i drivstoffavgiftene. Dessuten vil noen si at det har vært utredet før. Hvis alternativet er fysiske bommer, så utred det gjerne en gang til!En annet forhold, hvis det likevel blir en fysisk bomring, er å lage praktiske ordninger og bruke fornuftige satser. En passering gjennom bomringen på Nord-Jæren koster 13 kroner. Det er greit hvis betalingen skjer automatisk ved bruk av brikke i bilen. Ellers er det ikke greit. 13 kroner framkom i sin tid som et politisk kompromiss. Få tenkte på hva det faktisk betyr for de som skal gjennom bomringen og betale med kontanter. Det er tragikomisk – mest tragisk – å se frustrerte turister som henger ut av bilvinduet og prøver å betale for å komme gjennom bomringen. Det er vanskelig å putte penger på automaten, og hvem har 13 kroner tilgjengelig i bilen? I alle fall ikke alle. Bilist- og turistfiendtlig er det, og et slående eksempel på dårlige politiske kompromisser. Dette har blant annet ført til at det må være bompengevakter ved bommene i sommerperioden. Smart? Neppe.TreffLund kommune har presentert sin årsmelding for 2007. Den viser at kommunen har god styring på økonomien. Det er ingen tilfeldighet. Både administrativt og politisk har Lund i flere år vist god budsjettdisiplin og effektiv kostnadsstyring. Vi tror ikke at innbyggerne i Lund lider på grunn av trang kommuneøkonomi og begrensede ressurser. For det har Lund. Kommunen er ikke rik, og det blir krevende å finansiere investeringer og drift de nærmeste årene. Folketallet i Lund har i praksis stått stille de siste fem årene. Det gir grunn til bekymring. En del valgløfter og drømmer må nok forsakes, men det klarer lunddølene å leve med.Det er derfor grunn til å gratulere med et godt gjennomført 2007.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE