Bondekriminalitet

Vi har tidligere på lederplass kommentert det faktum at antall bønder i Norge stadig minker. Landbruksnæringen blir mer mekanisert og automatisert. Dessuten er det en vridning mot større, mer industrielle driftsformer. Landbruksnæringen blir altså effektivisert. Det innebærerer også at mange må gi seg i yrket. Bøndene utgjør en bitte liten del av befolkningen.Til tross for effektiviseringen er landbruket i Norge helt avhengig av subsidier. De trenger betydelig støtte fra myndighetene og derfor velvilje blant politikere og resten av befolkningen. Vi har tidligere hevdet at landbruket i en slik situasjon bør bygge allianser. Nå gjør de det motsatte.I en aksjon for å skaffe seg kortsiktig oppmerksomhet om sine skyhøye krav ved årets landbruksoppgjør, valgte Norges Bondelag å begå et bevisst lovbrudd. I forrige uke stjal bondelaget logoen til 50-60 norske aviser, og brukte disse på et egenprodusert propagandaskriv. Bondelagshøvdingen fra Jæren, Bjarne Undheim, mener avisene bør være glade for å "sole seg i glansen" av laget og deres aksjon. Nei, vi ønsker ikke å sole oss i glansen av bevisste lovbrudd. Det er alt annet enn stolthet og glede som dominerer når amatører stjeler og misbruker virksomhetenes opparbeidede verdier og rettigheter.Aksjonen er selvsagt planlagt og organisert fra sentralt hold i Bondelaget. Lokale bønder stiller lojalt opp i den organiserte kriminaliteten. Til tross for at lederen for det lokale bondelaget ble gjort oppmerksom på at det var ulovlig, valgte han og laget å fortsette aksjonen i Egersund. Det tjener dem til liten ære. De prøver å bagatellisere lovbruddet sitt med at det var et lite antall propagandaskriv som ble utdelt. Det er altså greit å stjele, bare det ikke stjeles for mye. Vi tror Norges Bondelag og Eigersund Bondelag taper på å bryte loven. Konsekvensene av det de har gjort, er neppe veldig store for de skadelidte, men det kan vise seg å være verre for bøndene. Nå har de kanskje enda færre sympatisører for sine krav og forventninger.  Sam(men)ferdselDet er laget et bredt og godt kompromiss i fylkets samferdselsutvalg med å prioritere vei- og jernbaneprosjekter i Rogaland. Når det gjelder jernbane, er det nå enighet om at Drangsdalen må høyt opp på lista. Vi håper anbefalingen fører til at det skjer noe med denne antikvariske og potensielt farlige strekningen på Sørlandsbanen. Det fremmer ikke kollektivtransporten, verken med gods eller personer, at farten må settes ned til 20 kilometer i timen i Drangsdalen. Spektakulært er det, men det er ikke nok.Vi synes å ane en positiv utvikling i den regionale samferdselspolitikken. Samferdselspolitikerne i Rogaland og i Dalane snakker sammen på en mer konstruktiv måte enn på lenge. Og det er fortsatt slik at brei enighet øker muligheten for å få gjennomslag for de enkelte prosjektene og prioriteringen av dem. Stå på!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE