Bør få ny sjanse

Det blir ikke direkte valg på ordfører under kommunevalget høsten 2011. Flertallet i kommunalkomiteen på Stortinget er lite stemt for å fortsette ordningen som ble prøvd ut under valget for snart to år siden, der Eigersund var én av 50 kommuner som fikk være med. Målet var flere engasjerte velgere. Muligheten til å påvirke hvem som skulle bli kommunens neste ordfører, skulle gi økt valgdeltakelse. Det var i hvert fall håpet. Slik fungerte det dessverre ikke. Engasjementet i forkant av valget var nok større enn det pleier. Alle partiene, med unntak av Senterpartiet, grep muligheten til å lansere sine kandidater. Strategien til de fleste var å gå høyt på banen og profilere seg og sine partis program. De deltok i debatter, sto på stand og forsøkte ellers å få vist seg fram når muligheten bød seg. I ukene før valget var DT-spaltene fulle av gode, lokale leserinnlegg fra så vel kandidatene som tilhengerne. Men også her var det unntak. Frps Wenche Haffnes Andersen var så godt som fraværende i det forumet. Riktignok var et par av partifellene ivrig frampå, mens ordførerkandidaten kanskje stolte vel mye på Siv Jensen-effekt og partiets posisjon på landsbasis enn på profilering i lokalavisa. Om det var utslagsgivende da stemmene ble talt opp, skal være usagt. Men vi har vel våre mistanker om at strategien slo feil, noe Høyres ordførerkandidat profitterte på. Til slutt ble det en kamp mellom Terje Jørgensen jr. (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Knut Pettersen (Ap). Det ble en spennende og engasjerende opptelling som mange kunne følge direkte i Egersundshallen eller på nett. Etter første opptellingsrunde gikk Jørgensen jr. og Ege Tengesdal videre. Til slutt kunne Høyre-Jørgensen slippe jubelen løs etter en svært så nervepirrende innspurt for så vel de involverte som tilskuerne. På denne måten fikk innbyggerne i Eigersund bestemme hvem som skulle innta ordførerkontoret. Dermed slapp man rundene med politisk hestehandel som vi har vært vitne til tidligere. Særlig var det ille fire år tidligere, da Arbeiderpartiet hadde funnet alliansepartnere som gjorde at Marit Myklebust kunne fortsette som ordfører, selv om Høyre var valgvinneren. Det kom mange, til dels harde reaksjoner fra velgerne, også fra Myklebusts eget parti. Dermed ble det en ny runde som endte med at John Skaara kunne innta ordførerkontoret. Et argument mot ordningen er at ordføreren i verste fall kan risikere å styre med flertallet i kommunestyret mot seg, slik Skaara hadde i sin tid. Det må jo være en litt spesiell situasjon når man tross alt er valgt ikke bare ut fra egen posisjon, men også på sitt eget partis program. Men nå har Høyre inngått et samarbeid på budsjettplan, i det minste. Men prøveordningen ga ikke særlige utslag på frammøtet på valgdagen. I Eigersund lå valgdeltakelsen på noenlunde samme nivå som ved kommunevalget fire år tidligere. Det var også tendensen i de andre kommunene som fikk prøvd ut ordningen. Det er dét kommunalkomiteen legger til grunn når de ikke ønsker å gå videre med denne ordningen. Men ett valg er for lite. Ordningen burde fått minst én sjanse til. Da ville Stortinget fått et enda bedre grunnlag for å gjøre sine vurderinger. En annen mulighet er å la kommunene selv velge hvilken ordning de ønsker.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE