Bra, men ikke godt nok

Kommunestyret i Eigersund har besluttet å gjennomføre en delvis konsekvensutredning knyttet til Hermod Teigens planlagte metallavfallsanlegg i Holevik på Eigerøy. Senterpartiet, Høyre og Frp utgjorde flertallet i kommunestyret, med 18 stemmer. Mindretallet på 16 fra KrF, Venstre og Ap, mente at det trengs en fullstendig konsekvensutredning for å avklare spørsmål knyttet til anlegget. SVs ene representant ville si nei til anlegget allerede nå. Beslutningen er bra, men ikke god nok. Bekymringene hos folk flest er såpass sterke knyttet til hva som kan bli de helsemessige og miljømessige konsekvensene knyttet til driften av et slikt anlegg på Eigerøy. Både brannsjef, kommuneoverlege og rådmann har reist kritiske innvendinger, men er blitt møtt av folkevalgte som ikke ville ha svar, fordi «det som kan slippe ut av ei pipe på Vigrestad, kan slippe ut i Egersund også.» Saken bærer preg av at det er gått prestisje i den. Det er allerede bekymringer knyttet til at Høyre og Frp, ledsaget av Sp, allerede har bestemt seg, uavhengig av hva som måtte komme fram i konsekvensutredningen. Vi mener fortsatt at politikerne ville ha stått seg på å kreve en full utredning, i tråd med hva rådmannen anbefalte i sin saksinnstilling. At en slik sak blir avgjort av et knapt flertall i kommunestyret, som i realiteten er delt i spørsmålet, er det ikke en god løsning. Vi registrerer at bekymringene knyttet til Hermod Teigens utredningskostnader veier tyngre enn lokalbefolkningens bekymring. Frps representant Tommy Bjellås gjorde det til et poeng i kommunestyret at partiet hadde forsøkt å få i stand et folkemøte om temaet. Han gjentok at verken motstanderne eller kommuneadministrasjonen ville stille opp. Det kan vi ha ganske stor forståelse for. Det er ikke sikkert at Frp ble oppfattet som den største og beste garantisten for et balansert, offentlig ordskifte om saken. Frp skal ha ros for forsøket, men det står til stryk hva gjelder selvinnsikt. Det er av helt avgjørende betydning at den delvise konsekvensutredningen som nå skal foretas, blir gjennomført av et uhildet og uavhengig fagmiljø. Analysen som skal utarbeides, gjelder utslipp av svevestøv, kjemikalier og tungmetaller etter bestemmelsen i Forurensningslovens paragraf 13. Det er viktig at alle fakta nå kommer på bordet, og kanskje er det en ide at kommunen selv engasjerer uavhengig ekspertise til å ettergå de fakta som legges fram. Som en del av høringsprosessen bør kommuneadministrasjonen, ikke et politisk parti, ta initiativ til at utredningen legges fram på et folkemøte.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE