Bygg reis deg!

Det er uheldig for alle parter at det er så mange tvister om byggesaker i Eigersund. Igjen og igjen kommer det fram saker der det hevdes at det er gjort feil. Og beskyldningene går i alle retninger. Kommunen ved rådmannen og miljøavdelingen seksjon byggesak, den enkelte byggherre, miljøutvalget og en rekke entreprenører og byggfaglige representanter står ofte mot hverandre. For ofte!Slik det er og har vært en tid, fører dette til stor slitasje på mange av de involverte. Det kan være svært belastende å være den, eller de, som skal fremme synspunkter og forslag i byggesaker der det er ulike ønsker og meninger. Byggesakssjefen er alltid involvert. Det er derfor forståelig at det er en vanskelig stilling å ha lenge. Det er selvfølgelig også frustrerende, og kanskje også kostbart, å være den som får forsinkelser og endringer i sitt byggeprosjekt. Over tid skaper det trolig også negative relasjoner mellom noen av de involverte. Det kan være til hinder for arbeidet med nye prosjekter.Byggesaker kan være kompliserte, både byggteknisk og juridisk. Det går langt ut over vår kompetanse å ta stilling i de enkelte saker. Likevel vil vi gjerne peke på en del mulige forbedringsområder, slik vi oppfatter det fra sidelinja.Eigersund kommune og de som arbeider med disse sakene, kan bli vesentlig mer serviceinnstilte. I tillegg til å lete etter det som er feil, bør man i større grad rettlede de som har behov for det. Vi tror det vil være tidsbesparende. Dessuten vil det kunne skape et positivt samarbeidsklima mellom noen av de viktigste aktørene i dette markedet. Når det gjelder næringsbygg, er det viktig å ta med i betraktningen at byggesaksbehandling er en vesentlig del av kommunens praktiske næringspolitikk. Kommunen bør også være nøye med å gå "riktig" fram i egne, kommunale byggesaker. Miljøutvalget bør bli mer forutsigbart. Hvis utvalget i større grad legger til grunn de regler og retningslinjer som foreligger, vil den enkelte søker kunne forholde seg til det. I denne valgperioden har det vært for mye "synsing". I et forsøk på å være velvillige og liberale har det blitt mange dispensasjoner. Nå blir det anledning å justere praksis etter valget til høsten. Det nye miljøutvalget bør bruke tilstrekkelig tid på å forberede seg før de tar fatt på de konkrete sakene. Entreprenørene besitter mye kompetanse. I de få tilfeller der byggherren "presser på", bør de ikke gå med på endringer og avvik som de vet, eller bør vite, bryter med regler og godkjenninger. De bør også innse at dersom de ikke greier det, så vil det få konsekvenser. Gjengangere med feil bør "lukes ut". Prinsippet med å satse på tilgivelse heller enn tillatelse bør ikke lønne seg. Tvert i mot.Det er uheldig hvis det skal gå en "Valla" i sakene, og det viktigste ikke lenger blir å få det til, men å "vinne" over de andre. I slike sammenhenger blir det som oftest bare en gruppe vinnere, nemlig advokatene.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE