Byggerot og virvar i Egersund

Eierne av et gammelt hus på Nyeveien i Egersund sentrum ønsker å rehabilitere bygget. Det innebærer også å gjøre det beboelig etter dagens krav og standard. For å oppnå det ønsket huseierne å reise et tilbygg. Miljøutvalget i Eigersund avviste prosjektet og ba om en løsning som passer bedre til miljøet i området. Det er i og for seg en vurdering som miljøutvalget skal gjøre. Men hva er det som «passer bedre», og hvem skal bestemme dette?Vår mening om det ønskede påbygget er uvesentlig. Det som imidlertid er vesentlig, er den håpløse prosessen som huseiere utsettes for. I dette tilfellet har huseier konsultert regionantikvaren for å få fram et forslag som var i tråd med faginstansen som er engasjert. Regionantikvarens føringer og vurderinger er lagt til grunn for arkitektens arbeid.Men hva skjer? Først fraråder fylkesrådmannen den foreslåtte løsningen og ber huseier rykke tilbake til start og komme med et nytt forslag. Så behandles saken i miljøutvalget i Eigersund. Der avvises det, og utvalget kommer med kommentarer og føringer som på ingen måter harmonerer med regionantikvarens råd. Enkeltmedlemmer i miljøutvalget velger også å komme med vurderinger basert på personlig smak og synsing, helt uten basis i regler og retningslinjer. For huseierne betyr det at de ikke vet hvilke kriterier som gjelder for rehabilitering i dette området. Om de prøver å følge miljøutvalgets uttalelser, er det sannsynlig at regionantikvaren vil være uenig. Hva fylkesrådmannen vil mene, er det ingen som kan forutsi. Dette er uholdbart. Det koster tid og penger å bli kasteball i systemet på denne måten. Det er nok av sentrale og erfarne politikere i miljøutvalget. I stedet for å sende saken tilbake til huseier, bør de ta et initiativ for å avklare for denne og mange andre huseiere, og kommende ombyggingsprosjekter, hvilke retningslinjer som skal gjelde. Det må gå an å være mer konkret. Ikke minst bør Eigersund kommune ha ambisjoner om et vesentlig høyere nivå på sin service overfor huseiere og utbyggere. Denne relativt lille saken føyer seg inn i en rekke av saker, der byggesaksbehandling i Eigersund skaper unødig frustrasjon. Det er på tide at rådmann og ordfører setter seg sammen og finner ut hvordan dette kan forbedres, - vesentlig forbedres!Miljøutvalget og regionantikvaren bør sammen avklare hvilke kriterier som skal gjelde. Miljøutvalget bør ha retningslinjer som hever diskusjonen over hva den enkelte synes. Etter neste valg kan vi risikere å få et utvalg sammensatt av personer som faktisk liker låvevegger og siloer. Hva da?Hvis det ikke er mulig å ha en regionantikvar og et miljøutvalg som arbeider mot det samme målet, bør det vurderes å avvikle stillingen som regionantikvar.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE