Byplanleggeren i Stavanger

Biskopen i Stavanger har uttalt seg om Byrommets eventuelle plassering på havnelagertomta i Egersund. Det har han anledning til. Kanskje har han også rett. Biskop Ernst Baasland mener at det ikke må bygges på tomta. Det vil bygge inne den vakre kirka i Egersund og redusere den plass og verdighet kirkebygget bør ha etter biskopens mening. Men biskopen stopper ikke der. Han forteller også hvor Byrommet eventuelt bør bygges. På Gruset. Ikke nok med det; han har også forslag til hvordan torvet i Egersund bør utformes. Vi har selvsagt ikke noe i mot at biskopen benytter sin rett til å mene noe om kirkebyggets omgivelser. Heller ikke skal vi påtvinge ham andre meninger. Vi vil likevel hevde at biskopen her går langt ut over sin oppgave.  Vi har foreløpig ikke registrert at biskopen har uttalt seg om plassering av nytt hotell, og ikke har vi sett hvordan biskopen vil løse parkeringsproblemene i Egersund. De vil nemlig forsterkes dersom byrommet ble bygd på Gruset. Kan det tenkes at biskopen også vil engasjere seg i diskusjonen om omlegging av veinettet gjennom byen? Dette er forhold som griper inn i hverandre.Så tilbake til saken. Biskopen er opptatt av å sikre at kirka blir ivaretatt. Det er et bygg som eigersundere og andre er glad i og som må voktes på en god måte og i et langsiktig perspektiv. Da er også omgivelsene viktige. Kirka må ha en verdig plassering, men den må også ha en god sameksistens med det pulserende livet og den nyere tid. Det er prisverdig at biskopen tar denne oppgaven alvorlig. Det har ikke vært like vanlig hos de foregående biskoper. Da hadde kirka kanskje ikke hatt de omgivelser den har, og slett ikke de den hadde før. Det kan være nok å nevne det gamle havnelageret og ikke minst den staselige stasjonsbygningen som tidligere var kirkas naboer. Det er nok av kirker og byer som ikke framstår slik de burde.  Det kan også være en grei påminnelse at menigheten selv har ønsket å bygge menighetssenter på den samme tomta. Vi skal ikke langt tilbake i historien for å konstatere det. Kirka står i fare for å bli isolert, både fysisk og åndelig. Det bør også være med i vurderingen.Det gjelder altså å skille oppgavene. En ting er å verne kirka og å sikre den de rette naboer og omgivelser. En annen er å være motstander av Byrommet. Biskopens innspill vil sikkert få fram synspunkter som fremmer begge meninger, - igjen.Vi får la det syn som nå kommer fra biskopen være et viktig innspill i det videre arbeidet med utvikling av havnelagertomta. Men det er også bare det det er. Det er ikke en beslutning. Når de sentrale rammer er avklart, får byplanlegging bli en lokal, kommunal oppgave.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE