Dalane som storkommune?

Ingenting er så egnet til å sette fart i politikere og vanlige folk som en debatt om kommunesammenslåing. På mandagens møte i Dalanerådet ble det vedtatt å utrede hva konsekvensene knyttet til en sammenslåing vil være. Ikke uventet er det motstand mot en slik sammenslåing i de minste kommunene, i Lund, Sokndal og Bjerkreim, mens det i Eigersund er mange som er for sammenslåing. Disse konfliktlinjene kjenner vi igjen fra andre steder, der for eksempel Stavanger ønsker en storkommune på Nord-Jæren, mens nabokommunene er rimelig skeptiske. Debatten om kommunegrenser i Norge er en historie om manglende handlekraft på grensen til impotens. Politikere er ikke modige mennesker, selv om det finnes hederlige unntak. Politikere skjønner at de skal gjenvelges, med jevne mellomrom. Og da er det ikke rom for å innta åpenbart upopulære standpunkt. Selv på nasjonalt nivå er det mye feighet og taktikkeri å spore. Det er ikke sikkert at slik unnvikenhet gir grunnlag for fornuftige og langsiktige løsninger. Kanskje er innbyggerne best tjent med at noen tegner kartet på ny av og til, og at de som gjør dette ikke er fargelagt av egne motiver og egne posisjoner. Når det er sagt, mener vi at det er viktig å bygge en sterkere lokal identitet i Dalane før en eventuell kommunesammenslåing. Det ble nylig konkludert med at regionen skal markedsføres under fellesbetegnelsen «Dalane» og der man etter mye debatt la bort forslag som «Egersund og Dalane». Vi tror dette er et klokt valg, selv om Dalane som navn er krevende å markedsføre mot utenlandske turister. Men vedtaket må få konsekvenser. Nå er tiden for å begynne det man i næringslivet kaller «merkevarebygging». En kommunesammenslåing har bedre forutsetninger for å lykkes dersom folk flest i Dalane føler at vi faktisk har noe til felles, og at vi deler en felles identitet som går utover det at vi «bare» bor i nærheten av hverandre og at det er litt mer ulendt terreng i Dalane enn hva tilfellet er på Jæren. Hva er vi stolte av? Har vi noe til felles i væremåte og bakgrunn? Hva er fellesnevneren for dalbuen? De av oss som bor her, kan selvsagt få øye på forskjeller. Mange sokndøler bruker bilder fra dyreriket. Selv karakteriserer de seg som en krabbe, eigersunderne blir referert til som måker, folk fra Lund som ekorn, mens innbyggerne i Bjerkreim blir referert til som sauer. Symbolske bilder, selvsagt, som ikke må tolkes altfor bokstavelig. Men snarere enn å synliggjøre forskjeller, må det gjøres et arbeid for å bygge en sterkere Dalane-identitet. Endring kan ikke vedtas, den må skapes. Det er noe bedriftsledere stadig forholder seg til i hverdagen, men som politikere av og til trenger en vennligsinnet påminnelse om. Det er flere eksempler allerede i dag på vellykket, interkommunalt samarbeid i Dalane. Og det finnes sikkert flere fornuftige samarbeidsmuligheter. Men en fullblods og vellykket kommunesammenslåing er neppe mulig å få til dersom den ikke ledsages av at vi som skal slås sammen, føler at vi har noe felles, og at vi gjerne vil ha mer med hverandre å gjøre.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE