ANNONSE

Dansefester på Elverhøy

17. maikomiteen i Egersund blåser nytt liv i en gammel tradisjon. Det er nemlig ikke arrangert dansefest på Elverhøy siden stedet sto ferdig opprustet for fire-fem år siden. Nå er det riktignok ikke den tradisjonelle avslutningen på nasjonaldagen Bernt Ludvig Wetteland og hans medarbeidere i komiteen satser på. Siden 17. mai er på en søndag, inntar Jonas Fjeld, Hilde Heltberg og bandet deres scenen fredag 15. mai. Elverhøy har en lang historie som festplass i Egersund. Det hele toppet seg i Egersundsukene på slutten av 1950- og gjennom hele 60-tallet. På de mest populære kveldene var det flere tusen festglade mennesker samlet på den idylliske holmen. På den tida var det også jevnlig dansefester på Elverhøy, noe som ga gode inntekter for arrangørene. Men det var ikke alle som var like begeistret for lørdagsaktivitetene på Elverhøy. Naboer satte liten pris på støy og hærverk. Derfor ble det satt visse begrensninger på blant annet ferdsel med bil i området. Det var nok en medvirkende årsak til at interessen for Elverhøy dabbet av. Bare med få unntak, blant annet et par godt besøkte konserter med Dance With A Stranger og D. D. E., samt nasjonaldagavslutningene med Vestlandsfanden som fast aktør, fikk publikum til å strømme til Elverhøy. Da Egersund Skog- og Treplantningsselskap valgte å ruste opp holmen, ble det helt slutt på slike arrangement. Ledelsen i skog- og treplantningselskapet var naturlig nok redde for at storinnrykk på sein kveldstid skulle gå hardt ut over beplantningen. Nå satser 17. maiarrangøren på et voksent publikum. Med et godt vakthold i tillegg er forhåpentligvis frykten for særlig skadeverk på eiendommen grunnløse. Når ledelsen i Egersund Skog- og Treplantningsselskap åpner for dansefest, har nok det også sammenheng med positive erfaringer fra de godt besøkte lørdagsettermiddagssamlingene til Egersund Visefestival, Okka Festival og et særdeles vellykket allsangarrangement på seinsommeren i fjor. Tross alkoholservering viste publikum en tilnærmet eksemplarisk oppførsel. I tillegg kommer nok også økonomien. I mange år var utleien av Elverhøy en av selskapets sikreste inntektskilder. Apropos inntekter, 17. maikomiteen hadde ikke våget å invitere til et såpass dyrt arrangement uten å ha et alternativ innendørs om værgudene skulle slå seg helt vrange. I utgangspunktet håpet arrangøren at et nytt bytelt var på plass. Da det ikke lyktes, samarbeider 17. maikomiteen med Eiger. Blir det regn, flytter Jonas Fjeld instrumenter og anlegg til Eigerhuset i Hålå. Det er ikke helt ideelt, vil vi tro. Det hadde nok vært bedre med et mer sentrumsnært alternativ. Det skal uansett bli spennende å se hvordan dette tilbudet fra 17. maikomiteen blir mottatt av publikum. Det bør være mange gode grunner for å ta veien opp eller ned Nyeveien fra byen denne kvelden. Jonas Fjeld har et godt navn lokalt etter flere vellykkede konserter her. Dessuten er det mange egersundere og dalbuer som har gode minner om kjekke opplevelser på Elverhøy. Mimring kan også være et godt påskudd for et gjensyn med Elverhøy.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE