Dårlig start

Onsdag ettermiddag gikk Eigersund kommune ut med en pressemelding der man kunngjorde at en person i Eigersund ble testet for mulig svineinfluensa (H1N1). I pressemeldingen het det at "Pasienten har det bra og er under oppfølging av helsevesen". Kommunen skrev også at de "avventer prøvesvar, men nødvendige smitteverntiltak er iverksatt i venteperioden". Det ble imidlertid ikke gitt detaljer utover dette, noe informasjonsansvarlig Leif E. Broch begrunnet med hensynet til at Eigersund var et lite lokalsamfunn og at man ikke ønsket at det ble kastet mistanke mot uskyldige personer. På direkte spørsmål svarte Broch at vedkommende ikke var isolert, men uten å kunne oppgi noen medisinsk-faglige begrunnelser for dette. Vi ble ikke imponert over "førstefase-innsatsen" til Eigersund kommune. Gjennom håndteringen, som var misforstått og respektløs i forhold til den store majoritet av bekymrede eigersundere, valgte man å vektlegge tyngre hensynet til enkeltpersoner enn å gi nødvendig informasjon og medisinsk-faglig veiledning til befolkningen. Kommunelege/smittevernlege Bjarne Rosenblad kunne og burde ha gitt disse svarene. Men han var i et halvt døgn ikke å få tak i etter at pressemeldingen fra kommunen ble sendt ut. Han burde ha vært på banen umiddelbart. Den manglende informasjonen var onsdag kveld egnet til å skape unødvendig bekymring hos folk flest. Men når Rosenblad først kom på banen, torsdag formiddag, gjorde han imidlertid en god jobb med å gi fyldestgjørende og relevant informasjon om håndteringen. Konsekvensene ved en svineinfluensapandemi kan bli store, selv om det skulle bli få dødsfall som en følge av sykdommen. Derfor forbereder Eigersund kommune seg på mulig stengning av skoler og barnehager dersom vi får svineinfluensatilfeller her lokalt. Tilsvarende tiltak forberedes også i Bjerkreim, Sokndal og Lund. Store deler av samfunnsmaskineriet kan stoppe opp hvis halvparten eller mer av arbeidsstokken blir syke på en gang. Men foreløpig følger verdens helsemyndigheter nøye med på utviklingen. Inntil i går var det bekreftede svineinfluensatilfeller i 17 land, herunder Danmark. Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde søndag morgen at det inntil da var meldt inn totalt 787 bekreftede sykdomstilfeller. Verdens helseorganisasjon har hittil ikke oppgradert sin beredskapsstatus fra 5 til 6, som er det høyeste nivået. Skulle situasjonen eskalere ytterligere, og hvis kommunene i Dalane blir rammet, forventer vi at krisehåndteringen hensyntar forebyggende helsevern for den store majoriteten av befolkningen. Det er ikke rom for å ta hensyn til enkeltmennesker som føler seg rettmessig eller urettmessig mistenkeliggjort. Til det er saken for stor og alvorlig.|Vi forventer at det løpende ytes medisinsk-faglig veiledning og gis annen relevant informasjon til mediene, slik at vi kan viderebringe denne løpende til befolkningen. Med utgangspunktet i krisehåndteringen fra dag 2 velger vi å tro at dette har den nødvendige prioritet og fokus for kommuneledelsen i alle de fire kommunene, dersom krisen for alvor rammer Dalane.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE