De gode hjelperne

Et stort og viktig arbeid utføres av frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner. Behovene er nesten uendelige. Det er mange, og kanskje stadig flere, som trenger omsorg og hjelp.Den siste tida har vi hørt om barn og familier som trenger avlastningshjem. Det er vanskelig å skaffe. Det er også krevende å skaffe fosterhjem til barn som trenger det.Den lokale avdelingen av Røde Kors har lenge prøvd å skaffe flyktningeguider. Det har vist seg å være problematisk. Det er gjort flere forsøk uten respons. Kanskje er det usikkerheten som styrer. Hva ligger i oppgaven? Hva går det ut på? Den største begrensningen er muligens at vi i mindre grad enn før har tid til andre. På enkelte områder har det blitt vanskelig å skaffe tillitsvalgte og frivillige. Dette er en stor utfordring for lag og foreninger, og det kan etter hvert vise seg å bli en stor utfordring for samfunnet. Familien og storfamilien har ikke alltid ressurser, eller krefter til å greie alle omsorgsoppgavene. Etter hvert som vi lar livene våre bli institusjonalisert, fra barnehage til gamlehjem, så går de fleste voksne ut i arbeid. Når arbeidsdagen og arbeidsuka er slutt, ønsker vi å gjøre andre ting enn å arbeide frivillig for andre.Det er mange gode hjelpere i nærmiljøet. Da tenker vi ikke bare på dem som tar på seg verv av ulike slag, men alle de som i det stille besøker noen hjemme, eller på en institusjon. Det er mange som påtar seg å gå en tur med andre, kjøre en tur, hjelpe med rullestol, eller rett og slett bare ta en kaffekopp og en drøs. Fortsett med det! Det trengs mange slike i et travelt samfunn der antall ensomme og eldre øker.Det er også behov for støttekontakter. Det er et viktig arbeid overfor de som trenger litt ekstra hjelp eller kontakt, og helst den samme personen å forholde seg til over lang tid. Det krever noe å være støttekontakt. Det krever tid, det krever tålmodighet, det krever toleranse og det krever trening. Dersom det blir vellykket, gir det til gjengjeld glede, vidsyn og forståelse. I tillegg er det betalt. Ikke verst.Vi kunne nevnt mange flere områder der «de gode hjelperne» finnes. Enkelte ildsjeler finner et område de kan bruke sine krefter på, og gir mye av sine ressurser til beste for andre. Vi kan nevne arbeidet for og med psykisk utviklingshemmede, trim for uføre, samlinger for eldre og innsats for rusmisbrukere. Det er heldigvis mange, mange gode eksempler.Denne gangen er vår oppgave bare å peke på at behovet er der, og at det øker. Vi vil trenge flere «gode hjelpere» i tida framover. Vi oppfordrer alle som er litt interessert og som føler at de har litt å gi; sjekk det ut, vurder om du kan bli med. Det kan bli en mer positiv opplevelse enn du aner. Kanskje du vil ende opp med å få mer enn du gir.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE