Depo-én, depo-to…deponi

Det finnes trolig mange ulovlige deponier, eller fyllplasser, rundt omkring i Dalane. Det er ikke vanskelig å finne fyllinger som ikke er i tråd med dagens lov- og regelverk. Dalane Tidende får fra tid til annen informasjon og tips om ulovlig avfallshåndtering. Tidligere denne måneden var det en diskusjon i Eigersund om ulovlig deponering av materialer på en privat fylling.Der er greit at turgåere og andre varsler når de har mistanke om ulovlig avfallsdumping. Det kan hjelpe til med å få avdekket ulovlige og miljøfarlige forhold og til å fjerne de registrerte deponiene. Varsling skjer når deponeringen er gjort. Hovedutfordringen er imidlertid å unngå ulovlig deponering av miljøfarlig avfall. Vi tror derfor at godt samarbeid er det viktigste, så får tips og varsling hjelpe når skaden er skjedd.Hvis de involverte aktørene kan få i stand et konstruktivt samarbeid, tror vi at problemet kan reduseres. Hvis involverte myndigheter samordner sine aktiviteter og lager et godt informasjonsopplegg, vil noe være vunnet. Vi tenker her på landbruksmyndigheter, kommuner og fylkesmann. Det vil også hjelpe hvis det legges opp til god, positiv kontakt mellom myndigheter og næringsdrivende, blant andre entreprenører og bønder. Vi foreslår at Dalane-kommunene i samarbeid med landbrukskontoret arrangerer et årlig møte der de mest aktuelle aktørene inviteres til dialog og informasjon om gjeldende regler og muligheter. I tillegg anbefaler vi at det lages, eller benyttes, godt informasjonsmateriale om regler og rammeverk.Det er vanskelig for travle næringsdrivende, og for privatpersoner, å holde seg oppdatert på regelverket. Samtidig er det klart at holdningene ikke er gode nok. Vi tror at større, positiv oppmerksomhet om saken kan bedre holdningene og redusere problemene. I mellomtida oppfordrer vi observante og samvittighetsfulle personer til å gi beskjed til myndighetene når de observerer noe de tror ikke er i orden.De fleste av oss har et betydelig forbedringspotensial. Valgår i VarbergDT tok i fjor på lederplass opp den sørgelige tilstanden på Egersunds byfjell, Varberg. Det ga ingen respons. I år har Egersund Byutvikling tatt et initiativ til å gjøre noe på Varberg-toppen, og DT har tatt hele saken opp igjen via en artikkel om gjengrodde stier, forsvunnet utsikt, dårlig tilrettelegging og manglende skilting. Nå ser det ut til at det kan bli interesse for å gjøre perlen bedre tilgjengelig for tilreisende og for lokalbefolkningen.I år er det kommunevalg, og i Eigersund er det direkte ordførervalg. Det er utrolig hva det gjør for initiativet. I alle fall før valget.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE