Desentral park

I debatten om havnelagertomta og Byrommet i Egersund har enkelte ytret ønske om heller å anlegge en park. Slik vi forstår forslagsstillerne ønsker de både flere parkarealer i byen og et sted med åpen sikt ut mot sjøen. Positive tanker, men ikke nødvendigvis det som bør velges.Egersund er begunstiget med frodig natur på alle kanter. Byfjellet Varberg er nært, og tilgjengelig for mange. Dersom den pågående aksjonen for opprustning av Varberg lykkes, vil fjellet framstå som det flotte, sentrumsnære parkområdet det bør være. Med en begrenset innsats kan området ved parkeringsplassen i Varberg bli tilgjengelig som utsiktspunkt for de som ikke er i stand til å komme lenger opp. På veien fra byen og opp til Varberg er det mange fine områder med potensial for ytterligere forbedring; Skriversbakken, kirkegården ved Øvre Prestegårdsvei, området ved prestegården og flere steder.Langs byens to elver er det mange grønne områder. Med stell og litt kreativitet kan disse utvikles videre som tur- og parkområder. Langs Nyeveien er det mange "perler" som både kan gjøres mer kjent og der det kan legges enda bedre til rette for utsikt, hvil eller aktivitet. Elverhøy er allerede bearbeidet og tilrettelagt på en god måte."Gjenoppdagelsen" av parken på Gamleveien kan være en god illustrasjon på hva som kan gjøres. I flere år har det vært et overgrodd område, lite tilgjengelig og fristende for besøkende. Nå er parken ryddet, og den kan bli til glede for turgåere og beboere i nærområdet. Ære være de som har tatt initiativ til, og sørget for å gjennomføre, oppryddingen.Med en begynnende promenade langs Eieåne, og med Vannbassengan, Slettebøvannet, Kiellandsskogen og store deler av Eigerøy nær de store boligområdene, er behovet for grønne områder godt dekket. De trenger bare stell og god tilgjengelighet. I tillegg til å forskjønne byen og dens grøntområder, bør oppmerksomheten fortsatt være på møteplasser som kan skjerme mot vær og vind. Årets dårlige sommer er en god påminnelse om at vi trenger gode møteplasser under tak, og ikke bare i vinterhalvåret.Uansett hvilke løsninger som vinner fram, håper vi derfor at flest mulig i Eigersund, helst alle, fortsetter arbeidet med å sikre byen og distriktet gode fellesrom. Det vil være en berikelse for lag, foreninger og kulturliv i sin alminnelighet. Uteplasser har vi mange av, inneplasser har vi for få av.  Vinn-vinnDet er stor oppmerksomhet på hvordan funksjonshemmede og mennesker i alle aldre skal ha tilgang til flest mulig steder og områder. Derfor er det svært positivt at handelsnæringen retter oppmerksomheten mot dette, og ønsker å sørge for tilgang til sine lokaler. Det vil de selvsagt ha nytte av selv også, altså en vinn–vinn-situasjon.Men universell utforming koster også penger. Både nybygg og ombygging bør planlegges for universell utforming fra starten av. På samme måte må det aksepteres at man ikke kan pålegge alle eksisterende virksomheter å bygge om. I mellomtida får vi glede oss over den positive utviklingen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE