Det kommer mer

Som vi spådde i denne spalten for noen måneder siden, blir det nå innskrenkninger i flere virksomheter i vår region. Forrige uke varslet både Navico Egersund i Eigersund og NorDan i Lund kapasitetsreduksjoner. Det kan bety permitteringer eller oppsigelser. Og vi tror dessverre det kommer flere liknende meldinger i tida framover. Den store økonomiske bremsen er på. Og som i tidligere nedgangstider, blir det sannsynligvis en dominoeffekt. Når en brikke faller, så tar den neste brikke med i fallet. De som leverer varer og tjenester til virksomhetene som skrenker inn, vil selvsagt merke at behovet reduseres. Og slik fortsetter det – inntil det snur igjen. For det gjør det.Konjunkturer er både økonomi og psykologi. Bedrifter som går like bra eller bedre enn før, kan nå ha en langt mindre verdi. Den bestemmes av hva eventuelle kjøpere er villige til å betale for aksjene. Det er der psykologien kommer inn. Slik kan det også være i vår lille lokale og regionale økonomi. Hvis mange nok sier til hverandre at det går nedover, ja, så gjør det trolig det. Og hvis færre mennesker kan sysselsettes lokalt, så blir det gjerne mindre penger å bruke hos lokale kjøpmenn, og på et eller annet tidspunkt kan kommunenes skatteinntekter gå ned. Det skjer heldigvis ikke ennå. Et paradoks er nemlig at svært mange har kostet på seg et dyrt lønnsoppgjør i år, selv om nedgangstegnene var veldig tydelige. Det kompliserer bildet når salget svikter. Men på kort sikt kan det bidra til økte skatteinntekter til stat og kommune – men også økte kostnader!Våre pessimistiske tanker vil ikke gi oss noen forskningspris. Det er enkelt for de fleste å forstå at vi er i en krevende lavkonjunkturperiode. Dalane har, som tidligere nevnt, et variert næringsliv. Det kan bli til stor nytte og glede i den nedgangsperioden som vi er i begynnelsen av. Titania ligger der råstoffet er og flytter ikke ut. NorDan har økonomisk ryggrad til å klare seg over en bølgedal, og Aker Egersund har fortsatt ordrer for levering. Bygge-, entreprenør- og håndtverksnæringene går krevende tider i møte. Interessen for solide arbeidsgivere og lang ansiennitet vil øke igjen. Den som sitter ytterst på greina når treet må beskjæres, kan få det tøft. Dersom arbeidsledigheten øker på kort eller lang sikt, vil det også bety mer arbeid for noen. NAV, som endelig begynner å finne sin fasong etter den store reformen, vil få økt arbeid med håndtering av ledige arbeidstakere. Det kan gjelde søknader om arbeidsledighetstrygd, og det kan gjelde kurs og treningsaktiviteter. Vi ser ikke bort fra at mange utenlandske arbeidstakere vil melde seg hos NAV i den nærmeste perioden. Da kan det bli avgjørende om ansettelsesforholdene deres har vært slik de bør være, eller slik de ønsker det bør være. Samfunnsøkonomi er komplisert. Som nordmenn har vi fortsatt fordelen av å bo i et rikt land. Det hjelper ikke alltid den enkelte næringsvirksomhet eller arbeidstaker. Trolig må vi lenger ned før vi skal opp igjen. Vi håper det beste og frykter det verste.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE