Det renner over

Oversvømmelser og følgende flomskader kommer for hyppig i Egersund. Det er bare et par år siden forrige store flom sentralt i Egersund, den gang med betydelige skader. Det har lenge hastet å komme opp med en vurdering og anbefaling av hva som kan gjøres for å redusere risikoen for flom. Nå forventer vi at det skjer noe mer. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lenge blitt anmodet om å komme med sin flomsonekartlegging for Hellelandsvassdraget. Av grunner vi ikke kjenner til, er dette ennå ikke gjort. Det er betydelige samfunnsmessige interesser på spill i en flomutsatt by. Nå må kartleggingen gjøres, deretter en rask og tydelig utredning av løsnings-alternativer og, sist men ikke minst, gjennomføring av de prioriterte løsningene. Eigersund kommune har bygget opp en god og effektiv beredskap når skaden skjer. Det reageres raskt og effektivt, og tilsynelatende er planlegging og ledelse av beredskapen god. I tillegg legges det ned en formidabel innsats når det står på som verst, ofte under svært vanskelige arbeidsforhold. All honnør til de som er med på det krevende arbeidet! Det hadde likevel vært bedre om oversvømmelser og skader kunne forhindres. Også i framtida vil det bli stor nedbør, snøsmelting og springflo, og statistisk kan det bli mye større flom enn det vi opplevde i forrige uke. Hva skjer hvis denne statistiske muligheten faktisk oppstår?Vannføringen ved flommen sist uke var ikke så stor som|i 2006. Men siden den gang har "noen" ødelagt deler av flomvernet. Det er viktig å finne ut hva som har skjedd og hvem som er ansvarlige for det. Det bør også vurderes om skadene på flomvollen burde vært oppdaget. Er det behov for bedre inspeksjon og oppfølging av flomvernet i Eigersund, og for den saks skyld i resten av Dalane?Fram og tilbakeEigersund kommune var negative til fartshumper i Årstaddalen i 2005-2006. Nå har det skjedd en alvorlig ulykke i gangfeltet ved NAV-kontoret, og mulige tiltak er nok en gang oppe til vurdering. Når Eigersund etterlyser tiltak fra Statens Vegvesen, er det feil adresse. Vegvesenet fikk ikke gjennomslag i kommunen for tre år siden. Nå regner vi imidlertid med at det skjer noe.Diskusjonen om fartshumper, eller fartsputer som de mer miljøvennlige hindrene kalles, minner igjen om utfordringen med å ha en godt trafikkert riksvei gjennom Egersund sentrum. Den burde ikke gått der. En omlegging vil ikke fjerne risikoen for uhell og ulykker i gangfeltene, men at så mange "myke" trafikanter skal krysse riksveien flere steder i Egersund, er ikke bra. Dessuten er det lite miljøvennlig at så mange kjøretøyer må stoppe og starte igjen og igjen. Det fører til høyere drivstofforbruk og dermed til økt forurensing. Det hadde vært greit om riksveien fikk færre kryssende gangfelt. Det gjør den neppe før den legges om. Hvor mange tiår må vi vente?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE