Dyrisk

Det pågår en omfattende og engasjert debatt om stortingspensjoner og eventuell misbruk av denne. Vi skal ikke ta stilling til om det er gjort feil eller misbruk av Stortingets pensjonsordning, men også vi synes det er problematisk at noen skal bevilge seg selv pensjoner og ordninger som er mye gunstigere enn det andre skal få.Det er vel kjent, ikke minst etter omtalen den siste tida, at stortingsrepresentantene har en svært god pensjonsordning. Ikke bare har våre folkevalgte svært kort opptjeningstid for sin pensjon. Den kan også for noen tas ut veldig tidlig, og, som vi har hørt og lest, de kan ha betydelige tilleggsinntekter uten at pensjonen blir avkortet.Vi er blant de som mener at stortingsrepresentantene skal gis gode, akseptable vilkår. Det må gjerne omfatte både lønn, pensjon og andre ytelser. Det bør være økonomisk og sosialt attraktivt å bli folkevalgt på et så høyt nivå. Det er en av forutsetningene for å tiltrekke seg dyktige og villige politikere. Likevel må ikke forskjellene mellom det vanlige mennesker får, og det politikerne skaffer seg selv, bli for store. Det er de blitt når det gjelder pensjon.Da Mons Bjone i sin tid kom til Egersund som lektor og underviste i språk på Egersund Gymnas, var "Animal Farm" blant litteraturen han presenterte for elevene sine. Boka er skrevet av George Orwell, som kanskje er mest kjent for framtidsromanen (!) "1984", som var en analyse av autoritære og totalitære regimer og hva de kan føre til. Fra denne romanen stammer det kjente uttrykket "storebror ser deg".Orwell kritiserte og harselerte med samme slags regimer i sin allegori "Animal Farm". Det er historien om dyrene på gården som fjerner bonden og overtar styringa selv. Det går ikke særlig bra. Fra denne romanen kommer uttrykket "Alle er like, men noen er likere enn andre". Dyresamfunnet som skulle fremme likhet, førte likevel til at noen sikret seg selv bedre enn andre. Slik er det ofte hos oss mennesker også.Vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner i saken om stortingspensjonene. Det får andre ta seg av. Vi anbefaler likevel "Animal Farm" som trivelig, interessant og nyttig lesing for alle som kommer eller ønsker å komme i maktposisjon, enten det er i politikken i næringslivet, eller på andre områder. Hvis vi mener noe med likhetsidealet, er det mye å hente i denne relativt korte dyrefortellingen. Likhetstanken har vært sentral i utviklingen av det norske samfunnet slik vi kjenner det. Den er vel verdt å ta vare på.Resirkulert Teigen Det ser ut til at Hermod Teigen likevel vil etablere virksomhet for returmetall i Holevik på Eigerøy. Det passer godt når de lokale brødrene Teigen samtidig avslutter ferjedriften fra Egersund. Hermod Teigen sa for kort tid siden at selskapet ville etablere seg i Hå, noe de har kjempet lenge for å få lov til. Nå kan det likevel se ut til at Eigersund blir foretrukket som base for den moderne "skraphandelen". Gode tomteforhold og nærhet til kai er viktig for virksomheten som håndterer store mengder returmetall og dermed gjør et viktig miljøarbeid.Kanskje er det også greit å komme til en kommune der de kan føle seg velkommen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE