Dystre utsikter for Egersund havn

Welcon vurderer å legge ned fiskemelfabrikken i Eigersund. Det er dystre utsikter, ikke bare for selve næringen, men også for andre som driver i det som i mange år var ei av landets største og viktigste fiskerihavner. Den statusen må trolig Egersund havn nå se langt etter å gjenvinne.Planene er å flytte anlegget til Irland. På den måten vil mottaket være nærmere de store fiskefeltene. Det vil også gi åpenbare fordeler for fiskerne. De vil spare store, årlige drivstoffutgifter på å slippe den lange turen fra fiskefeltene vest i havet til mottakene i Norge.Nettopp råstofftilgangen er hovedårsaken til at Welcon er på flyttefot. Ressursene i havet er ikke store nok til gi nok råstoff til industrien i Norge. Nå betales prisen for tidligere års overfiske. Dette er imidlertid ikke noe nytt fenomen. En nødvendig nedbygging i bransjen har skjedd over flere år. Blant anleggene som er lagt ned, er Ryttervik Fabrikker, som i sin tid ble kjøpt opp av Silfas som seinere ble overtatt av Welcon. Samtidig ble fabrikken på Grønehaugen kraftig opprustet og modernisert. Men da tobisfisket sviktet, rammet overkapasiteten i bransjen også de to gjenværende mottakene i vårt distrikt. Det er ikke nok råstoff til en forsvarlig, økonomisk drift av begge. I et siste forsøk på å bli værende i Eigersund, ble det gjort et framstøt mot Egersund Sildoljefabrikk. Da Egersund Fisk ikke ville selge, ble alternativet å flytte virksomheten ut av landet.Isolert sett ville en flytting ikke betydd særlig for andre enn de drøyt 30 ansatte som dessverre står i fare for å miste jobbene sine. Men dette kan få store konsekvenser for den øvrige aktiviteten i Egersund havn. Welcon-flyttingen kan derfor sette et stort antall arbeidsplasser i fare. De store kolmulefartøyene er viktige kunder hos de lokale produsentene av not- og trålutstyr. De kjøper også bunkers og andre varer og tjenester når de er inne for å levere fangst.Forhåpentligvis vil ikke Welcons flytting får negative følger for Egersund Sildoljefabrikk  Welcon. Trolig vil anlegget på Lindøy tjene på at konkurrenten blir lagt ned. Det kan bety at Egersund Sildoljefabrikk sikrer seg større del av kvotene til de norske fiskerne.Signalene fra Welcon-ledelsen kom ikke overraskende. Nå ser det ut som bedriften velger å kjøre ut neste år, selv om det i realiteten betyr så lenge kolmulefisket varer på vårparten. Det betyr at det tross alt er noen måneder å områ seg på for andre havnerelaterte virksomheter.Også kommunen bør komme på banen for å diskutere framtida til Egersund havn. Med så dystre utsikter gjelder det, gjennom en offensiv næringspolitikk, å bidra til at det blir skapt nye virksomheter for de som eventuelt kommer til å forsvinne. 



For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE