Effektiv møteledelse

På forrige kommunestyremøte i Eigersund var det debatt om møtene varer for lenge. Kommunestyremedlem Unn Therese Omdal (Ap) uttrykte bekymring over at langvarige møter kan gjøre det vanskelig for småbarnsforeldre å ta på seg politiske verv. Hun viste blant annet til Sandnes kommune, som har innført en regel om at alle kommunale møter skal avsluttes senest kl. 22.00. Kommunestyremøtet i Eigersund 20. september i år holdt det nemlig gående nesten til kl. 23.00 om kvelden. Omdal mener at en tidsfrist vil virke disiplinerende på politikerne, slik at flere fatter seg mer i korthet. Omdal påpekte at hun ikke ønsker "å strupe den politiske debatten", og at heller ikke hun vil ha noen absolutt grense for hvor lenge kommunale møter kan vare i Eigersund. Hun ba likevel ordfører Terje Jørgensen jr. om å svare på hva han vil gjøre for å bidra med mer forutsigbare tidsrammer rundt møtene, og påpekte at mye handlet om effektiv møteledelse. Det siste punktet kunne nok tolkes som kritikk av ordføreren. Jørgensen svarte på kritikken med å si at han er villig til å vurdere enkelte grep. Men han vil aldri gå inn for at saker skal utsettes til et senere møte. "Vi viser oss ikke tilliten innbyggerne har gitt oss verdig hvis vi utsetter saker i et par måneder av bekvemmelighetshensyn", sa Jørgensen. Han var mer bekymret over all omtalen som temaet får. Jørgensen pekte på at i kommunestyret i Eigersund er det i dag 10 representanter med små barn, noe som utgjør rundt 30 prosent av kommunestyret. Jørgensen var mer bekymret over rekrutteringen fra andre grupper. I dag er det bare tre representanter i kommunestyret over 67 år, og bare en over 70. Det finnes heller ingen "ungdommer under 30 år", som var formuleringen Jørgensen benyttet. Ordførerens svar førte til en skarp reaksjon fra representant Omdal, som følte seg mistenkeliggjort gjennom at ordføreren svarte på kritikken med å si at den var begrunnet utifra "bekvemmelighetshensyn". Hun mente Jørgensen fremstod som respektløs og direkte nedlatende. Til dette svarte Jørgensen at han ikke hadde ment å harselere, men at han stod på at forslaget fra Omdal var fremmet utifra bekvemmelighetshensyn. Vi kan ha forståelse for begge synspunktene i debatten, som bærer vitnesbyrd om at det til tider er friske fraspark i kommunepolitikken. Vi har litt sans for den sunne respekten som Jørgensen signaliserer i forhold til velgerne. Samtidig er det ordførerens oppgave å sørge for god og skikkelig framdrift i politiske debatter og beslutningsprosesser. Lederskap og møteledelse handler ikke bare om å fordele ordet. Det handler også om å ha evne til å skjære gjennom når politikere gjentar seg selv for tredje eller fjerde gang. Taletidsbegrensninger er alltid et aktuelt virkemiddel i slike sammenhenger. Men Jørgensen har rett i at politikerne må greie å komme fram til beslutninger, uten å utsette saker til stadighet. Men det er også han selv som må sørge for å holde tempoet oppe, og ikke bare vente til alle representantene har fått tømt seg for alle argumenter. Det kan nemlig ta lang tid noen ganger.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE