Eger

Denne uka nyåpner kjøpesenteret Eger. Det er brukt mye penger på å bygge om og ruste opp kjøpesenteret, trolig omkring 100 millioner kroner. Det er sjelden at så mye "utenbys" kapital brukes på et forretningsprosjekt i Dalane. Unge eiendomsutviklere fra Bergen har kommet til at det vil være lønnsomt å satse i Egersund. Christian Foss er den av eierne som har vært mest synlig lokalt etter at de overtok bygget. Han har vært åpen, aktiv og tilgjengelig i prosessen med å skape det nye senteret. Mange setter pris på den unge bergenseren og den satsingen han står for. Etter at det tidligere Eger Stormarket ble kjøpt, har Foss klart å skape ny giv og en tro på at det vil gå godt. Noen av de som tidligere har måttet forholde seg til usikkerhet og urealiserte planer, kan nå være med på en voldsom satsing i det nye kjøpesenteret. Vi regner med åpningstilbud, nysgjerrighet og kø når dørene åpnes for publikum på torsdag. Eger satser også profesjonelt i markedsføringen av det nye senteret. Mange vil mene at det er "nok" butikker, og "det kan umulig gå". Det gjenstår å se. Store kjøpesentre på Jæren og utbygging, blant annet i Flekkefjord, har vist at det er stor kjøpevilje i befolkningen. Etter flere år med kraftig reallønnsvekst og lav rente har forbruket i Norge steget betydelig, også i Dalane. Nå vil en større del av handelen skje her. Neste år, når Eikunda åpner sitt nye kjøpesenter, vil det forsterke seg ytterligere.Mens noen tenker på den lokale konkurransen mellom butikkene, er det mange som ser betydelige fordeler for byen og distriktet. Dersom forretninger, kjøpesentre og handelsgrupperinger klarer å samordne aktivitetene, har alle sammen muligheter for å tjene på den utviklingen som nå skjer. Hvis Eger lykkes med satsingen på Eie, og det tror vi, kan det vitalisere området og gi grunnlag for videre utvikling. Det kan sette fart i utviklingen av en større bydel i Egersund. Det er å håpe at ny bru over elva vil bli realisert. Riktignok tror vi ikke den har avgjørende betydning for Eger, men den vil være et positivt og viktig bidrag for å knytte Eie tettere sammen med dagens bysentrum. Eierne på Eger har signalisert at de ønsker å bidra til at ny bru kan komme på plass. Det ble laget en stram framdriftsplan da ombyggingen av Eger startet. Den ser ut til å holde. I et overopphetet byggemarked er det imponerende. Det har nok vært avgjørende at Eger tidlig fastsatte åpningsdatoen, og senere har forholdt seg konsekvent til den. Ikke noe slinger i valsen, med andre ord. Det vil nok være mange trøtte fjes, såre bein og lange armer blant personalet når butikkene stenger etter åpningsdagen. La oss bare håpe at det er verdt anstrengelsen.Birger Bårdsen var forut for sin tid da han bygget og etablerte Eger Stormarked. Nå får senteret nytt liv. Forhåpentligvis et langt ett.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE