Egersund-konsernet

Litt i det stille er Egersund-konsernet bygget opp. Hva er Egersund-konsernet? For de fleste er virksomheten mest kjent som Egersund Trålverksted, eller Egersund Trål, til daglig. Selskapet som ble startet av Kåre Mong i 1952 er utviklet til et mangfoldig konsern med aktivitet på flere områder. I løpet av dette året har konsernet ferdigstilt nybygg og investeringer både i Litauen og flere steder i Norge. Konsernet viser stor vilje og evne til ekspansjon. Det er kanskje ikke så mange som vet at konsernet nå har virksomhet i Eigersund, Herøy, Brønnøysund, Austevoll, Andenes og Eggesbønes i Norge, samt på Island og i Litauen. I mai ble det nye anlegget i Litauen offisielt åpnet. I Brønnøysund er det bygget stor flytebrygge, på Andenes utendørs lagringsområde og i Egersund nytt impregneringsbygg.Aktiviteten styres av en liten ledelse og administrasjon i Egersund. Det er en veldig rasjonell organisasjon som ikke sløser med ressursene. I spissen for konsernet står leder og majoritetseier Hans Kristian Mong. Med imponerende fart og kraft har han utviklet konsernet til det det er i dag. Og det er grunn til å tro at utviklingen vil fortsette. Konsernet satser nå på å utvikle handelsvirksomheten sin. Det er ansatt dyktige personer til å lede denne nysatsingen, og vi tror satsingen blir vellykket. Når vi tror så sterkt på det, skyldes det at konsernet har kapital og fagkunnskap, men ikke minst at Hans Kristian Mong har vist usedvanlig gode strategiske evner. Han er dessuten i posisjon til å gjennomføre det han tror på.Egersund-konsernet er eid lokalt. Det er et av flere eksempler på at det går an å utvikle næringsvirksomhet og industri med basis i Dalane. Selskapet er ikke preget av det som ofte kalles «blårusstenking». Det vil si kortsiktig tenking med stort, snarlig utbytte til eierne, og med sentralisering som mantra. Egersund-konsernet har vist at det å vokse utenfor egen hjemmebase kan være med på å styrke den lokale aktiviteten. Uten satsingen i Litauen ville det vært vanskeligere å sikre aktiviteten og lønnsomheten i Egersund. Det er altså ikke snakk om utflagging til Litauen. Det handler ikke om det ene eller det andre. Det handler om begge deler.Det handler også om å kunne sitt fag og kjenne sitt marked. Det kan de på «trålverkstedet». Det ligger mye egenutviklet kompetanse i bedriften. Vi vet at bedriften har satset på mange unge mennesker som ikke nødvendigvis hadde de beste karakterene på skolen, men som hadde den rette «tyå». Det har gitt bedriften mange dyktige og lojale medarbeidere.Vi ser med spenning fram til neste trekk fra strategen på Eigerøy.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE