ANNONSE

Egil Carlsen

  Tredje generasjon inntek Forbruken Alder: 48 år Bur: Vikeså Stilling: Butikksjef på Rimi Vågen i Sandnes Aktuell: Har fått jobben som styrar i Vikeså forbrukslag Den nye Coop-sjefen på Vikeså trødde barneskoa sine blant slektningar og mjølsekker på Forbruken. Når Egil Carlsen om nokon månader overtek sjefsjobben i Vikeså forbrukslag, går han inn i ein lang og solid familietradisjon. Både faren Thorleif og farfaren Fanuel hadde i si tid same stillinga. Sjølv føler Egil at han er oppvaksen på kraftfôrlageret på Forbruken. - Eg sprang der nede frå eg var ganske liten. Kor gammal eg var første gongen eg fekk lønn for det eg gjorde, veit eg ikkje, ler Egil Carlsen. I tillegg til både far og farfar hadde Egil Carlsen avtroppande styrar Bjørn Vinningland som læremeister. - Mens far var styrar, hadde Bjørn ansvar for driftsmiddelavdelinga. Det var han eg fekk opplæring av, seier Egil Carlsen om veteranen han skal avløysa ein gong utpå vårparten. Det må ha vore eit godt grunnlag som blei lagt mellom mjølsekkene på Forbruken. Iallfall har han i det vaksne livet sitt aldri klart å bli lei butikklivet. I 1982 begynte han som avdelingsleiar ved Høyland Forbruk i Sandnes. Han hadde ulike avdelingsleiar- og butikksjefstillingar innanfor Coop, frå Risør til Stavanger, fram til han i 1998 gjekk over til ICA-systemet. Til våren blir ringen slutta, på fleire måtar. - Det skal bli interessant å koma tilbake. Butikken på Vikeså er veldig fin. Eg har vore vant med å pendla, hovudsakleg nordover. No kan eg sjå butikken heimanfrå. Det blir både interessant og praktisk å ha så kort arbeidsveg. Og så blir det sikkert triveleg og koseleg å få treffa mange sambygdingar på jobb, trur Egil Carlsen. Butikkane han har arbeidd i tidlegare, har variert i omsetning frå 30 til 70-80 millionar kroner, alt etter miksen av varer. I Vikeså forbrukslag utgjer driftsmidlane ein langt større del av omsetninga enn han har vore vant med før. - Kva er det som er så fascinerande med butikk- og daglegvarebransjen? - Då eg begynte i Høyland forbruk i 1982, tenkte eg at det var ein bransje eg kunne vera i eit par år. At det ikkje gjekk heilt som planlagt, heng nok saman med at ingen dagar er like i ein butikk. Det svingar, og du må snu deg rundt fort, seier Egil Carlsen. |- Kva skal du gjera i dag? - Eg skal starta opp ei ny veke i butikken. På grunn av årsskiftet blir det temmeleg sikkert ein lang arbeidsdag. Det er nok helst sengetid før eg er heime. - Kva har du lyst å læra? - Utlærde blir me jo aldri. Eg har lyst å læra endå meir om det eg held på med, altså om det å driva butikk. - Er du ein dyrevenn? - Ja, det er eg. Akkurat for tida har eg ikkje hund sjølv, men eg har sonen sin hund i opplæring. - Kva for ei årstid liker du best? - Den finaste tida er seint på våren, når alt livnar til igjen. - Er du sportsleg? - Ikkje offentleg, men det er god trim i å springa mellom butikkhyller, så eg held meg i bra form. - Kva kunne du ha skrive lesarbrev om? - Der melder eg pass. Eg har meiningar om mykje, men det er ikkje aktuelt å setja dei på trykk. - Kva pleier du å gjera på sundagane? - Sundagen bruker eg til litt forskjellig. Eg går gjerne tur; det ligg det godt til rette for i Bjerkreim. Besøk hjå slekt og kjende er òg ein kjekk sundagsaktivitet. - Kva ville du brukt ein lottomillion til? - Den ville eg ha spart til det kom ei tid då nokon hadde bruk for han.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE