Eiendommelig

Eiendomsskatt er et vanskelig tema. I forbindelse med valget i fjor høst var det mange diskusjoner om eiendomsskatt, ikke minst i Eigersund kommune. Senior-Høyre gjennomførte en underskriftsaksjon og fikk overveldende oppslutning til kravet om å fjerne eiendomsskatten i kommunen. Det brede lag av politikerne oppfattet signalet, og inngikk et kompromiss om å redusere eiendomsskatten noe. Dermed kunne de unngå en unødvendig folkeavstemming om saken og samtidig legge grunnlag for et godt politisk samarbeidsklima.Nå settes eiendomsskatt i Eigersund på agendaen igjen. Nytt skattegrunnlag er utarbeidet, og alle eiendomsbesittere har fått tilsendt en oversikt over takst, skattegrunnlag og skatt for sine eiendommer. Det er nå langt flere i Eigersund som blir med i skattegrunnlaget, og de som har betalt eiendomsskatt tidligere, får endret denne. I intensjonene for den nye eiendomsskatten ble det fastsatt at systemet skulle være enkelt. Det ble lagt opp til en mer sjablonmessig vurdering.Hva ble resultatet? Jo, nå er det introdusert en ny takst som er mye høyere enn den gamle. Kanskje ikke så unaturlig, men hva reflekterer den nye taksten. Det er ikke markedsverdi, og ikke er det byggekostnad. Hvis det er nær markedsverdi for enkelte, så er det sannsynligvis ikke det for naboen. Her rår tilfeldighetene. Nyere hus vurderes til en høyere takst enn eldre. Det kan blant annet bety at unge mennesker i etableringsfasen får høyere skatt enn eldre veletablerte. Dette er usosialt og urettferdig. Nå viser det seg at mange av de eldre husene i sentrale deler av Egersund, slipper billig unna. Alder på boligen er et kriterium for å redusere taksten, selv om sentrumseiendommer selges til svært gode priser, gjerne langt høyere enn nyere boliger utenfor sentrum. Naboer i samme gate eller vei kan få høyst ulik takst og dermed veldig forskjellig eiendomsskatt. Det finnes knapt rasjonelle grunner for dette. Eigersund kommune har lagt ut listene over takster og eiendomsskatt til offentlig ettersyn. I løpet av februar er det anledning til å se listen over samtlige eiendommer på kommunens nettside. Vi anbefaler flest mulig å gjøre det. Se på listen, vurder takster og skatter i eget og andres nabolag. Se gjerne på en vei eller gate der det er både nye og gamle hus, samt leiligheter. Det gir en del underlige opplevelser. De nye takstene åpner også muligheten for langt høyere eiendomsskatt i framtida. Etter at taksten er økt, er skattesatsen redusert til to promille. Den kan økes helt opp til sju promille. Dessuten kan bunnfradraget endres fra dagens nivå på 600.000. Det betyr at eiendomsskatten i framtida kan bli minst tre-fire ganger høyere enn den er i dag. Det er grunn til å tro at kommunen ved dette har posisjonert seg for å øke skatten dersom det blir politisk mulig. Kommunens innbyggere bør ikke slå seg til ro med dette. Det er introdusert en stor urettferdighet med det nye systemet, og det er grunn til å frykte langt høyere skatt i framtida. Det vil være naturlig at de politiske partiene klargjør sine mål og synspunkter på dette. Vi oppfordrer til en evaluering av systemet med de nye satser og skatter som nå er bestemt. Det virker eiendommelig at det skal brukes så mye tid og penger på noe som blir så feil for så mange. Dette er ikke godt nok.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE