Eiendomsskatt

Rådmannen i Eigersund ønsker å få inn mer skatt. I en sak til formannskapet i Eigersund foreslår rådmannen å skrive ut eiendommskatt på alle eiendommer og bygg fra og med år 2008. Før skatten kan kreves inn, må det gjennomføres et omfattende takseringsarbeid. Vi er ikke overrasket. Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett i mai å endre reglene for å ilegge eiendomsskatt. Hittil har det kun vært tillatt å ilegge eiendomsskatt for områder som har vært «utbygget på byvis». Nå er denne begrensningen fjernet, og tolkning av hva som er «byvis», kan dermed unngås. Det vil si, det er mulig for kommunene å fortsette ordningen med å ilegge denne skatten kun i «byvise» områder. Det ønsker altså ikke rådmannen i Eigersund. Kommunen trenger større inntekter, og denne muligheten vil kommuneadministrasjonen selvfølgelig benytte. Kommunen anslår at inntektene, altså skattene, kan øke med åtte til ti millioner kroner per år i Eigersund. Det er beløp som vil være av betydning i en trang kommuneøkonomi. Det har i tidens løp vært utallige diskusjoner om hva som er «byvis», og dermed hvem som skal betale eiendomsskatt. Det mest positive med det forslaget som er kommet, er at det kan ta vekk denne diskusjonen. Samtidig vil det reise nye diskusjoner om hva som er rettferdig. Diskusjonene vil selvfølgelig forsvinne etter en tid, når et eventuelt nytt system har virket en periode. Vi tror at skillet mellom by og land har vært urettferdig, og at det er et prinsipp som er modent for endring. Noe som blir viktig i denne saken, er å forklare hva eiendomsskatt er. Hvorfor skal beboere på Stapnes og Ege nå betale en skatt de ikke tidligere er pålagt, og hvorfor skal vi i det hele tatt betale for å eie vår egen bolig? Vi oppfordrer alle involverte, politikere, kommuneadministrasjon og andre, å arbeide med det pedagogiske. Snakk et enkelt og tydelig språk. Si det som egentlig menes. Hvis hovedpoenget er å få mer inntekter i kommunekassen, så si det. Vi er ikke i mot å betale skatt. Hva som skal skattlegges, vil det være ulike syn på. Eiendomsskatt er en skatt som er vanskelig å forklare og derfor også litt vanskelig for mange å forstå. Når regjeringen nå har lagt til rette for endring i prinsippene for eiendomsskatt, vil dette bli en diskusjon i alle Dalane-kommunene. Mest sannsynlig vil det ende opp med at alle innfører lik eiendomsskatt for alle beboere i sin kommune, og at høyeste sats benyttes. Det kan likevel bli interessant å følge diskusjonen. Vi som er så heldige å bo i «byvise» områder, har for lengst blitt vant med eiendomsskatten.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE