ANNONSE

Eigersund bør si ja

Sjefen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Osmund Kaldheim, kom torsdag til Dalane for å overbevise Eigersund kommune til å si ja til å ta imot 35 flyktninger i 2010. Inntil syv av disse kan bli enslige gutter fra Afghanistan, i alderen 15 til 18 år. Kaldheim har tidligere kalt Egersund «den lille byen med det store hjertet». Dette har ordfører Terje Jørgensen jr. (H) adoptert og gjort til slagord for kommunen. Årsaken er at Eigersund kommune har særdeles gode resultater å vise til når det gjelder integrering av flyktninger. I Eigersund kan 100 prosent av flyktningene som kom hit i fjor og i forfjor vise til å være i jobb eller utdanning. Landsgjennomsnittet er rundt 50 prosent. Flyktningekontoret, voksenopplæringskontoret og NAV i Eigersund har i fellesskap en stor del av æren for dette. Men de offentlige kontorene og etatene ville aldri ha lykkes dersom de ikke møtte en åpen holdning hos de lokale bedriftene i Dalane, som er åpne for å ta imot flyktninger som nye arbeidstakere. IMDI ber nå Eigersund kommune om å ta 10 flere flyktninger i 2010 enn tilfellet var i år. Inntil syv av de 35 nye borgerne kan bli mindreårige tenåringsgutter, som trolig er den mest krevende kategorien flyktninger å relokalisere. Flyktninger i 15- til 18-årsalderen er i en dobbel opprørsfase. Ikke bare er de brutalt fjernet fra sitt oppvekstmiljø. I tillegg sliter de med å definere sin egen identitet i en krevende tid i livet. I tillegg har mange av dem opplevd traumatiske opplevelser som kan gi sterke ettervirkninger psykologisk sett. Sier Eigersund kommune ja til utfordringen, er det derfor viktig å ikke undervurdere utfordringen som ligger i forespørselen fra IMDI. Dersom kommunen skulle mislykkes i sitt integreringsarbeid, kan flere av ungdommene raskt bli rotløs ungdom som tester grenser, også i yttergrensene av norsk lov. Både skoleverk og Politiet i Eigersund kan komme til å møte noen alvorlige utfordringer. Vi vil likevel ta til orde for at Eigersund kommune bør si ja til forespørselen, og ta utfordringen det innebærer å gi 35 mennesker et nytt og bedre liv. Eigersund kommune har lykkes med sitt integreringsarbeid i så stor grad at vi tror kommunen også er i stand til å håndtere inntil syv 15- til 18-årige gutter fra Afghanistan. I første omgang må flyktningekontoret i Eigersund kommune vurdere saken og komme med sine innspill til rådmannen. Deretter vil rådmannen fremme en sak til politisk behandling. Trolig vil saken komme til behandling i kommunestyret en gang før jul. Ordfører Terje Jørgensen jr. sa til Dalane Tidende fredag at han er positiv til forespørselen fra IMDI, så fremt kommunen ser at det er praktisk håndterbart. Det er en prisverdig holdning, og som viser at «den lille byen med et store hjertet» ikke bare er et klisjepreget slagord uten mening og innhold. I vår privilegerte del av verden skulle det bare mangle at vi ikke greide å finne plass også til de som er forfulgt og som står uten sine nærmeste og et hjem.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE