Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gjedrems E39 kan utredes innen 2017

Gjedrems E39 kan utredes innen 2017

Bente Gro M. Slettebø og Rune Gjedrem under paneldebatten i Egersund Arena torsdag. FOTO: Ingve Aalbu

Statens vegvesen kan utrede Rune Gjedrems forslag til ny veitrasé uten at det skaper forsinkelser for prosjektet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.02.2015 kl 14:34

Det sier Nils Ragnar Tvedt til Dalane Tidende. Han er prosjektleder i Statens vegvesen for E39 mellom Søgne og Ålgård.

- Gjedrems forslag vil i så fall være én av flere korridorer som skal utredes. Jeg tror ikke det vil skape noen forsinkelse. Vi skal kunne bli ferdige med utredningen innen våren 2017, sier Tvedt.

Men en klar forutsetning for at Vegvesenet skal utrede E39 over Høg-Jæren, er at det kommer en politisk bestilling som ikke er til å ta feil av. I utgangspunktet ligger nemlig traseen langt utenfor området hvor det skal utredes nye korridorer for E39.

- Ligger utenfor

Tvedt var torsdag invitert til Egersund Arena for å redegjøre for prosjektet han er leder for. Vegvesenet er i gang med å planlegge ny E39 mellom Ålgård og Søgne. Den skal bygges med fire felt, midtdeler, doble tunneler og ha fartsgrense 110 kilometer i timen. Dagens vei mellom Ålgård og Søgne er 230 kilometer. Den nye skal bli cirka 195 kilometer. Det betyr at reisetida kan komme ned i under to timer mellom Stavanger og Kristiansand. Byggingen skal etter planen starte i 2021.

- Våren 2017 skal ha vi ha klar et forslag til trasé mellom Kvinesdal og Ålgård. Det er bestillingen jeg har fått ansvar for å gjennomføre. Det er også bestemt at traseen skal treffe vedtatt plan for E39 mellom Ålgård og Hove i krysset ved Bollestad, øst for Ålgård. Ledelsen i Vegvesenet har tolket det styrende dokumentet dithen at den såkalte «Jærlinja», det vil si forslaget til Gjedrem, ligger utenfor korridoren vi skal fokusere på. Det betyr at den ikke blir tatt med i vår utredning. Men vi er lydhøre for all politikk og all styring, understrekte Nils Ragnar Tvedt fra scenen i Egersund Arena.

Applaus til Gjedrem

Innlegget til prosjektlederen i Vegvesenet ble tema også under paneldebatten i Egersund Arena. Der deltok blant andre Eirin Sund (Ap), nestleder i transportkomiteen på Stortinget, og Terje Halleland (Frp), fylkesvaraordfører i Rogaland. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) skulle også vært med, men meldte avbud tidligere på dagen.

­- Når du hører hva representanten for Vegvesenet sier - at ditt forslag ikke skal utredes - hva tenker du da? ville ordstyrer Oddvar Stenstrøm ha svar på fra Rune Gjedrem.

- Jeg mener jo at denne traseen bør utredes. Hvorfor i all verden skal ikke streken flyttes ut der den hører hjemme, slik at alternativet kan bli med i utredningen? spurte Gjedrem, til stor applaus fra salen.

Se bildet større

Fra venstre: Oddvar Stenstrøm, Terje Halleland (Frp), Eirin Sund (Ap) og Nils Melbøe. Sistnevnte er leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag. FOTO: Ingve Aalbu

Spørsmålet gikk videre til Terje Halleland fra regjeringspartiet Frp.

- Vi må konsentrere oss om å bygge dobbeltsporet på Jærbanen. Samtidig må vi utrede om det lar seg gjøre å bygge E39 over Høg-Jæren. Er det noen som helst grunn til ikke å legge strekningen i det uproduktive området? Vi må la forslaget bli en del av utredningen til Vegvesenet, uttalte Halleland.

Ikke nullstilt

Eirin Sund syntes signalene fra Fremskrittspartiets representant i panelet var spennende.

- Vi har prøvd å finne ut om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har nullstilt planleggingen av ny E39. Det har blitt skapt et inntrykk av at det er tilfelle, nå som det skal planlegges firefeltsvei. Men vi har ikke fått et tydelig svar fra Solvik-Olsen, og i dag er Vegvesenet tydelige på at traseen til Rune Gjedrem ikke en gang ligger i nærheten av korridoren som skal utredes, sa Ap-politikeren.
Stenstrøm ville ha en bekreftelse fra Vegvesenets mann i Egersund Arena.

- Har dere fått beskjed om å nullstille planene? spurte den tidligere programlederen for "Holmgang".

- Svaret på det er nei, sa Nils Ragnar Tvedt.

Frykter forsinkelser

Bente Gro Milwertz Slettebø fra Bjerkreim, som er sentral i Rogaland Bondelag, lurer på hva som skal til for at politikerne skal vurdere alternativet til Rune Gjedrem.

- I Bjerkreim har vi E39 rimelig nær oss. Hvordan skal det kunne legges fire felt gjennom dette området? Fylkesvei 44 er også snart for smal der den ligger. Da er det fornuftig å se på en ny vei midt mellom de to, som kan avlaste begge. Hva skal vi gjøre for å få politikerne til å våkne? spurte Milwertz Slettebø.

Eirin Sund er glad for at et større stykke av E39 skal planlegges under ett.

- Men jeg er redd for at hvis vi nå skal se nærmere på helt nye planer, og nullstille arbeidet med ny E39, vil oppgraderingen av strekningen bli ytterligere utsatt i tid. Rogaland Ap ønsker fortgang. Men hvis kommunene og fylkeskommunen ønsker denne traseen utredet, skal ikke vi i Arbeiderpartiet sette oss på bakbeina, signaliserte Sund.

Nå som regjeringen har bestemt at det skal bygges fire felt på strekningen, og det skal utredes helt nye korridorer, mener Terje Halleland at det ikke er unaturlig at også Gjedrems forslag blir utredet.

- Kan tida være et problem? Det er jo det som må utredes! Vi må få vite konsekvensene av å velge Gjedrems alternativ, argumenterte Halleland.

Rune Gjedrem la vekt på at det er politikerne som styrer Statens vegvesen.

- Hvis Nils Ragnar Tvedt får en bestilling fra Solvik-Olsen om å vurdere traseen over Høg-Jæren, så gjør han det. Finnes det politisk vilje, så blir dette den nye løsningen, uttalte iniatitivtakeren til "Ny E39".

Faktaboks

Bakgrunn

Rune Gjedrem ser for seg ny E39 over Høg-Jæren via Egersund til Flekkefjord. Langs den samme traseen vil han ha lyntog.
Gjedrem, som er fra Bjerkreim, står bak gruppa Ny E39.
Torsdag kveld arrangerte han åpent møte i Egersund Arena i samarbeid med Jordvernforeninga i Rogaland, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!