Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

- Ikke aktuelt å sette dobbeltsporet på vent

- Ikke aktuelt å sette dobbeltsporet på vent

Planleggingen av dobbeltspor sørover fra Sandnes må fortsette, fastslår rogalandsbenken på Stortinget. FOTO: Erling Svensen

Stortingsrepresentantene fra Rogaland ønsker at utredningen av dobbeltspor på Jærbanen skal gå sin gang — og flere av dem gir uttrykk for at de vil ha dobbeltspor helt fram til Egersund.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.02.2015 kl 11:36

Rune Gjedrem, som står bak gruppa Ny E39, mener at den pågående utredningen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø bør «fryses». Han vil i stedet ha lyntog i ny trasé over Høg-Jæren, lagt parallellt med ny motorvei. Bjerkreimbuen har blant annet fått støtte fra Egersund Frp, Jordvernforeninga i Rogaland, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde- og Småbrukarlag. Signalene fra rogalandsbenken fra Stortinget er imidlertid ikke til å ta feil av: Planleggingen av videre dobbeltspor på Jærbanen må gå sin gang.

Dalane Tidende har stilt følgende spørsmål til de 14 stortingsrepresentantene fra fylket: «Gruppa Ny E39 har tatt til orde for at det bør satses på en ny hovedtrasé for E39 sammen med en trasé for lyntog mellom Sandnes og Flekkefjord. Den nye jernbanetraseen skal være et alternativ til dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Egersund. Er du enig i at det videre arbeidet med dobbeltspor bør «fryses» i påvente av at det blir utredet en løsning med ny E39 og lyntogtrasé?».

Vi har fått svar fra 13 av de 14 på rogalandsbenken. Den eneste av stortingsrepresentantene som ikke sier rett ut at planleggingen må gå sin gang, er Geir S. Toskedal fra KrF. Han ønsker flere opplysninger om muligheter og konsekvenser og vil lytte til Rogaland KrF. Bente Thorsen og Kari Raustein fra Fremskrittspartiet er positive til forslaget om ny trasé for E39, men ser ingen grunn til å «fryse» arbeidet med dobbeltsporet, da denne prosessen er kommet langt.

— Veldig betryggende

Svarene viser at det er tverrpolitisk enighet om at planleggingen må fortsette. Eigersund-ordfører Leif Erik Egaas (H) er svært glad for det.

— Jeg er ikke overrasket, men dette er veldig betryggende og akkurat slik det skal være. Jeg er veldig glad for denne tilbakemeldingen fra rogalandsbenken.

— Du har vært bekymret for at utredningen av videre dobbeltspor skulle stoppe opp?

— Jeg har ikke akkurat vært bekymret, men jeg er veldig redd for at prosessen skal bli forsinket, slik at det går lenger tid før dobbeltsporet er på plass. Slik sett er dette en veldig kjekk melding, svarer Eigersund-ordføreren.

— Hvordan skal dere få gjennomslag for utredning av dobbeltspor helt til Egersund?

— Jernbaneverket har fått i oppgave å utrede fra Sandnes til Nærbø i første omgang, men har i bakhodet at dobbeltsporet skal videre til Egersund. Det sier seg nesten selv at det må komme i neste omgang, og traseen er i grove trekk gitt. Jeg tror dette vil rulle videre mer eller mindre av seg selv. Vi er på det rette sporet, sier Leif Erik Egaas.

Les også: Gjedrems E39 kan utredes innen 2016

Ser ikke problemet

— Hva med ny motorvei over Høg-Jæren, er det mulig å støtte at det forslaget blir utredet, hvis vi nå forutsetter at planleggingen av dobbeltspor går sin gang?

— Det kan være fornuftig å bygge den nye veien på jomfruelig grunn. Men traseen Vegvesenet nå skal utrede, skal også gå på jomfruelig grunn. Det er ikke mye dyrket mark mellom Ålgård og Lyngdal, så jeg ser ikke det store problemet. Jeg ser for meg at Vegvesenet følger samferdselsministerens bestilling, og at E39-utredningen går sin gang, sier Egaas.

Han legger til:

— Jeg tror det vil ta lenger tid å få realisert E39 over Høg-Jæren. Jeg heier på veien som kan realiseres først.
Jernbaneverket og Multiconsult AS er i full gang med å utrede dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Prosjektleder Lars Rugtvedt opplyste nylig til Stavanger Aftenblad at konklusjonen og en anbefaling skal være klar til sommeren.

Se bildet større

Rogalandsbenken på Stortinget. Ikke avbildet: Helge Thorheim (Frp) og Kari Raustein (Frp).

Dette sier rogalandsbenken

Bente Thorsen, Frp:

— Jeg er positiv til mulighetene for å se på forslaget om ny trasé for E39. Da forutsetter jeg at dette kan gjøres uten at framdriften for E39-utredningen blir påvirket nevneverdig. Jeg ser ingen grunn til å fryse arbeidet med dobbeltsporet, da denne prosessen er kommet langt. En eventuell ny trasé for jernbane ligger langt fram i tid.

Geir S. Toskedal, KrF:

— Det er et omfattende forslag. Jeg trenger flere opplysninger om muligheter og konsekvenser. Jeg regner med at dette spørsmålet blir behandlet i Rogaland KrF. Det vil ha betydning for min videre vurdering.

Geir Pollestad, Sp:

— Arbeidet med dobbeltsporet må gå videre så raskt som mulig. Dobbeltsporet skal betjene tettstedene langs banen. Så får samferdselsministeren vurdere om han vil ta inn ny E39-trasé i den videre utredningen. Jordvern må vektlegges tungt i planleggingen.

Tina Bru, Høyre:

— Jeg er uenig med Ny E39. Jeg mener vi må jobbe målrettet for å få på plass dobbeltsporet til Egersund så raskt som mulig, og da må vi bygge langs eksisterende trasé. Jeg er svært bekymret for at vi kan tape i kampen mot andre om vi nå begynner å gjøre ting som avviker fra planen og forårsaker forsinkelser. Vi trenger dobbeltspor så raskt som mulig, og da mener jeg at prosessen det er lagt opp til så langt, er den beste løsningen.

Eirin Sund, Ap:

— Arbeiderpartiet mener at vi bør bygge og planlegge for dobbeltspor. Vi bør også planlegge sporet helt fram til Egersund og ikke bare til Nærbø, som det nå legges opp til fra regjeringen. Når det gjelder E39, har vi forstått det slik at statsråden ikke har gitt Vegvesenet i oppdag å nullstille planene. Men hvis statsråden, Vegvesenet, kommunene og fylket ønsker en annen trasé, så kan vi støtte det. Ellers er det viktig for oss at vi kommer i gang med å bygge ut kollektivtrafikken på Nord-Jæren, der jernbanen er viktig, og at vi får ordnet opp i flaskehalsene på E39. Her vil tidsaspektet være viktig.

Iselin Nybø, Venstre:

— Venstre har gått til valg på dobbeltspor helt til Egersund. På kollektivfronten er dette en av mine viktigste prioriteringer i Rogaland. Foreløpig har ikke jeg fått informasjon som skulle tilsi at dette arbeidet ikke skulle fortsette med uforminsket styrke.

Sveinung Stensland, Høyre:

— Jeg mener at utviklingen av Jærbanen ikke må fryses i påvente av en eventuelt ny E39-trasé. Tvert imot arbeider vi fra Rogaland Høyres side aktivt for å få raskest mulig gjennomføring av dobbeltspor til Egersund. Vi forventer at dette følges opp også av Samferdselsdepartementet. Når det gjelder ny trasé for E39 frykter jeg at arbeidet med dette kan forsinke utviklingen av E39 mellom Kristiansand og Stavanger og mener det beste er å videreutvikle dagens vei. Slik jeg oppfatter samferdselsministeren, har han gitt signal om å planlegge ut fra dette, men med høyere fartsgrense og fire felt.

Torstein Tvedt Solberg, Ap:

— Vi må bygge og planlegge for dobbeltspor til Egersund nå, ikke vente. Trafikken på Nord-Jæren og i Dalane står bom stille i dag. Derfor mener Arbeiderpartiet at vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig: mer buss og jernbane, og bygge ut E39. Det er mange gode jernbaneprosjekter som kjemper om penger, så jeg håper ikke at en vil starte på nytt og stille seg bakerst i køen. Om en ønsker en annen trasé for E39 kan vi støtte det, men i all iveren må vi ikke miste hovedmålet av syne: at vi kommer i gang med å bygge, både jernbane og vei.

Arve Kambe, Høyre:

— Svaret er nei.

Hege Haukeland Liadal, Ap:

— Jeg mener i likhet med Rogaland Ap at vi bør bygge og planlegge for dobbeltspor til Egersund. Det er viktg å holde «trøkket» oppe i å bygge ut kollektivløsninger på Nord-Jæren. Det er mange «blodpropper» i trafikken på Nord-Jæren, og får vi flere reisende over på tog, er det en gevinst for både miljø og passasjer.

Olaug Bollestad, KrF:

— Nei, jeg er ikke enig i at man skal fryse jobben som er i gang med å planlegge dobbeltspor først til Nærbø og så videre til Egersund.

Siri A. Meling, Høyre:

— Jeg er uenig med gruppa Ny E39. Det er tvert imot viktig at vi arbeider aktivt og målrettet for at dobbeltsporet skal bygges til Egersund så fort som mulig langs eksisterende trasé. Første milepæl i denne sammenhengen er at vi må få et klarsignal om at det ikke er nødvendig med en såkalt konseptvalgutredning fra Nærbø til Egersund, slik at vi kan spare tid og gå rett på med å utarbeide en kommunedelplanen for strekningen.

Kari Raustein, Frp:

— Nei, jeg syns ikke at dobbeltsporet bør settes på vent. Prosessen har kommet så langt at jeg tror det vil være å skyte seg selv i foten. Men jeg mener det er viktig at vi vurderer alle alternativer. Vi har nettopp vedtatt en resolusjon på årsmøtet i Rogaland Frp som sier at stortingsgruppa skal jobbe for å få vurdert en ny veitrasé over Høg-Jæren. Men vi har ikke slått fast at det bør gjennomføres en full utredning.

Har ikke svart: 
Helge Thorheim, Frp

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!