Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ny E39 over Høg-Jæren

Solvik-Olsen vil vite mer

Solvik-Olsen vil vite mer

Rune Gjedrem (t. v.) møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i april og gikk gjennom forslaget om E39 over Høg-Jæren. FOTO: Ny E39

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har gitt Vegdirektoratet beskjed om å foreta "ytterligere utredning" av den alternative traseen for E39 mellom Sandnes og Flekkejord.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2015 kl 14:48

Alternativet bjerkreimbuen Rune Gjedrem og gruppa "Ny E39" har lansert og jobbet for, er dermed ett skritt nærmere realisering.

- Dette er en stor dag, sier Gjedrem.

Han er på jobb i Nordsjøen, men uttaler seg gjennom sin pressetalsmann, Tore Svanes.

- Den faglige gjennomgangen Statens vegvesen har gjort av vårt forslag, bekrefter det vi hele tida har hevdet. Ny 39 over Høg-Jæren er et godt trasé-valg. Vi er selvsagt optimistiske og regner med at den videre utredningen vil konkludere med at E39 fra Sandnes via Høg-Jæren og Egersund til Flekkefjord er det beste alternativet, og at det er det som til slutt blir valgt, uttaler Gjedrem.

Solvik-Olsen sier følgende i pressemeldingen:

- I arbeidet med planlegging av utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård øst skal Vegdirektoratet gjennomføre ytterligere utredning av Jærlinja, det vil si en alternativ trasé mellom Sandnes og Flekkefjord. Det er behov for nærmere utredning av Jærlinjas betydning for lokal og regional utvikling, samfunnsøkonomisk nytte, forhold som gjelder togtransport og valg av reisemiddel og følger for matjord og naturmangfold ved en eventuell utbygging. En slik utredning kommer i tillegg til utredninger som allerede er gjennomført.

Ketil Solvik-Olsen uttaler dette etter å ha mottatt Vegvesenets "overordnede vurdering" av den såkalte Jærlinja. Statens vegvesen vil nå gjennom arbeidet med planprogrammet ta stilling til om man skal anbefale at Jærlinja skal være med videre i utarbeidingen av kommunedelplaner med konsekvensutredning.

- I arbeidet med planprogrammet vil også andre korridorer, delstrekninger og kombinasjoner bli vurdert. Planprogrammet skal avklare hvilke korridorer som skal utredes, hvilke konsekvenser som skal utredes, planprosessen og medvirkning. Det tas sikte på at planprogrammet for kommunedelplanarbeidet skal legges ut til offentlig ettersyn rundt nyttår, melder Samferdselsdepartementet.

Glede i Egersund Frp

May Helen H. Ervik, leder i Egersund Frp, jubler for nyheten.

— Det er dette vi har jobbet for å få til. Jeg er veldig glad for at departementet vil gå videre med traseen. Gleden er stor i Egersund Frp, som har stått på i denne saken og klart å løfte den. Vi har møtt motbør både fra Høyre og Ap, men har ikke gitt oss, sier Ervik.

(artikkelen fortsetter under bildet...)

Se bildet større

May Helen H. Ervik, Egersund Frp FOTO: Ingve Aalbu

Hun var selv i dialog med blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om planene på fylkesårsmøtet til Frp i vinter.

— Vi fikk veldig god drahjelp fra fylkesårsmøtet. At vi nå får gjennomslag, er vi svært fornøyde med. Det er kjekt at også "lille Egersund" blir lyttet til, mener May Helen H. Ervik.

Terje Halleland (Frp), som er fylkesvaraordfører, er på samme linje.

- Vegvesenet hadde i utgangspunktet mandat til å utrede traseer i en korridor rundt eksisterende E39. I februar fikk de i oppdrag å vurdere mulighetene for en trasé mellom Flekkefjord og Sandnes. Rapporten Vegvesenet har levert, har departementet funnet så interessant at det ønsker en mer omfattende rapport, forklarer Halleland.

Han skryter av innsatsen til Egersund Frp og Rune Gjedrem.

— Det er positivt at det lokale engasjementet har ført fram til dette, og at statsråden nå ønsker å vite mer om alternativet. Vi skal bygge en vei til flere milliarder kroner. Da er det viktig at vi ser nærmere på ulike muligheter. Rune Gjedrem har gjort en god jobb og skapt et bilde som viser at alternativet over Høg-Jæren kan være realistisk, mener Halleland, som ikke selv har fått lest rapporten fra Vegvesenet ennå.

Det var i februar at samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen ba Vegvesenet om å vurdere traseen over Høg-Jæren. Alternativet skulle sammenlignes med alternativene som alt foreligger for E39 mellom Sandnes og Flekkefjord. Vurderingen og sammenligningen skal blant annet ta for seg økonomi, trafikkgrunnlag, trafikkutvikling og mulige løsninger for gjennomføring av prosjektet. Samferdselsministeren slo fast at Vegvesenet innen 4. mai skulle bestemme seg for om alternativet burde utredes.

Vegvesenet er i gang med å planlegge ny E39 mellom Ålgård og Søgne. Den skal bygges med fire felt, midtdeler og doble tunneler, og ha fartsgrense 110 kilometer i timen. Dagens vei mellom Ålgård og Søgne er 230 kilometer. Den nye skal bli cirka 195 kilometer. Det betyr at reisetida kan komme ned i under to timer mellom Stavanger og Kristiansand. Byggingen skal etter planen starte i 2021.

Vegvesenet skal ha klar sitt forslag til trasévalg våren 2017.

Se bildet større

Illustrasjon laget av gruppa "Ny E39", som bjerkreimbuen Rune Gjedrem står bak.

Se bildet større

E39 kan bli lagt over Høg-Jæren, dersom ideen til Rune Gjedrem blir realisert. Bildet er fra Saglandsbakken i Bjerkreim. FOTO: Keth Odland

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!