Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ny E39-trasé over Høg-Jæren

- Trykker på for utredning

- Trykker på for utredning

Den blå streken viser traseen Rune Gjedrem foreslår. Den gule/røde angir dagens E39. Illustrasjonen er utarbeidet av gruppa Ny E39.

Årsmøtet i Rogaland Frp ber fylkesstyret og stortingsgruppa i partiet om å jobbe for at Rune Gjedrems forslag til ny E39 får en skikkelig behandling.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.02.2015 kl 16:01

— Det ble vedtatt en enstemmig resolusjon om dette på årsmøtet vårt søndag ettermiddag, sier May Helen H. Ervik, som var utsending fra Egersund Frp.

Hun er fornøyd med at årsmøtet. slik hun oppfatter det, nå setter trykk på saken og gir beskjed om at E39-traseen foreslått av Rune Gjedrem bør utredes, slik at det kan bli en del av helheltsvurderingen av hvor framtidas E39 gjennom Sør-Rogaland skal gå.

Les også: Vegvesenet kan utrede Gjedrems E39 innen 2017

I forslaget til resolusjon, som ble sendt inn av Kvitsøy Frp, ble det vist til at det private forslaget om ny trasé fra Sandnes over Høg-Jæren til Flekkefjord vil spare matjord og gi redusert byggetid, bedre framkommelighet og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedet, samt muligheter for en tilnærmet parallell jernbaneutbygging.

Det som til slutt ble vedtatt, var følgende formulering: "Frp Rogaland ber fylkesstyret og stortingsgruppen om å medvirke til at dette private forslaget får en skikkelig behandling sett opp mot en helhetsvurdering."

Se bildet større

May Helen Hetland Ervik er leder i Egersund Frp og representerte lokallaget på søndagens årsmøte i Frp Rogaland. Hun er glad for at et enstemmig årsmøte mener at Rune Gjedrems forslag til ny E39-trasé bør utredes og dermed bli en del av helhetsvurderingen. FOTO: Erling Svensen

May Helen H. Ervik forteller om en "lang og god samtale" på årsmøtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om det nye forslaget til E39-trasé.

— Jeg oppfattet ham som interessert. Vi er glad for å ha en samferdselsminister som lytter når lokale krefter kommer med innspill, sier lederen i Egersund Frp. Hun fikk imidlertid ingen klare signaler fra statsråden.

Dalane Tidende har mandag forsøkt å få en kommentar fra Ketil Solvik-Olsen om saken, for å få avklart hvor han står i spørsmålet om utredning av Rune Gjedrems E39. Solvik-Olsen har via kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe henvist til det skriftlige svaret som ble gitt stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) 21. november i fjor.

Pollestad viser til et innslag på NRK Rogaland og vil vite om det er aktuelt å planlegge nye alternativer for E39 som ikke var en del av konseptvalgutredningen for strekningen Søgne-Ålgård. Solvik-Olsen sier i sitt svar at han har registrert ønsket fra Rogaland Frp om å se på muligheten for å kunne vurdere andre trasévalg på deler av strekningen, men statsråden har "i den forbindelse ikke foretatt noen utredning av alternativet som skisseres."

Bjerkreimbuen Rune Gjedrem ser for seg ny E39 over Høg-Jæren via Egersund til Flekkefjord. Langs den samme traseen vil han ha lyntog.

Torsdag i forrige uke arrangerte Gjedrem åpent møte i Egersund Arena i samarbeid med Jordvernforeninga i Rogaland, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen opplyste til Dalane Tidende i etterkant av møtet at Vegvesenet har kapasitet til å utrede Gjedrems forslag til ny E39 innen 2017. Forutsetningen er at det kommer en tydelig politisk bestilling. Det har det så langt ikke gjort. I det samme møtet var Eirin Sund (Ap), som er nestleder i transportkomiteen på Stortinget, inne på at det så langt ikke har kommet et tydelig svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!